Enøk Total har kunder i mange ulike segmenter og ser mange likheter i vår tilnærming på tvers av disse.

Typiske kunder er offentlig/kommuner, industri/prosess, retail , dagligvare, borettslag, verksteder, lagere, badeanlegg og eiendomsselskaper.

Offentlig

Mange kommuner og andre offentlige aktører benytter seg av tjenestene til Enøk Total. Dette er kunder vunnet gjennom offentlige anbud, som stiller store krav til pris og kvalitet i leveransen. Bl.a. har vi i 12 år jobbet tett med Kristiansand Kommune og ca 20 andre kommuner. Normal reduksjon i energibruk ligger i området 30-50 %.

Dagligvare / retail

Alt fra små lokale kunder til landsdekkende kjeder som er markedsledere i sin kategori. Stort fokus på økonomi og besparelser, samt oversiktlig rapportering. Vi ser besparelser med tilbakebetalingstid i området 2-4 år, og reduksjoner i størrelsen 20-60 %

Industri / Annet

Industri med stort potensiale for reduksjon i energiforbruk. Skreddersøm og spesialtilpasning er en forutsetning. Vi ser at i industrien får vi spesielt god tilbakebetalingstid grunnet at man bruker mye energi innenfor et geografisk mindre område, altså relativt energiintensivt. Vi har referanser fra blant annet kjettingindustri, prosessindustri, betongindustri, slangeindustri, verft, attføringsbedrifte og verksteder.

Fjernvarme stort potensiale

Enøk Total har gjennom 15 år opparbeidet seg dybdekompetanse rundt energibesparelser i fjernvarme anlegg og vannbårne varmesystemer generelt. Vi ser resultater på fra 25 % til over 90 % i de ca 35 installasjonene vi har arbeidet med, med en gjennomsnittlig reduksjon på i området 45-50 %. Vi opplever at kunder ofte trenger råd også ift forhandlinger med fjernvarmeselskapet ift tekniske og juridiske vurderinger, så vel som planlegging og gjennomføring av energibesparende tiltak. Også på fjernkjøling er det mye å hente på smartere løsninger.

Energibesparelse totalt

Våre kunder sparte i 2021 over 125 millioner kroner i energikostnader.

Normal besparelse

Våre kunder reduserer normalt 30-70 % av sine energikostnader.

Utslippsreduksjon

Samlet redusert CO2 utslipp i 2021 oversteg 150 000 tonn CO2.

Lønnsomhet

Tilbakebetalingstiden i prosjektene ligger i intervallet 2-7 år, oftest i området 3-5 år.

-25%
REMA 1000 Norge
-32%
LINDESNES KOMMUNE
-40%
KRISTIANSAND KOMMUNE
-50%
VARODD INDUSTRIER
-52%
AQUARAMA BADELAND
-66%
MLB Verksted
-74%
CONTIGA MANDAL

ENØK har flere fordeler enn rene kostnadsbesparelser

Økt levetid på teknisk utstyr, mindre slitasje pga bedre behovsstyring

Bedre inneklima som er bra for helse og produktivitet

Grønn profil, omdømme, konkurransefordel i markedet

Mer attraktive bygg ved utleie og salg

Fornying av utstyr, avlaster vedlikeholdsbudsjettet

Forbedret bunnlinje og konkurranseevne

Noen av våre kunder

Aquarama

Lindesnes Kommune

Den Norske Kirke

Iron Mountain

Rema 1000 Norge

Felleskjøpet

Nøsted &

Sarpsborg Kommune

Kristiansand Kommune

Fenner Mandal

SIA