Enøk Total er en tverrfaglig totalleverandør av tjenester innen energiledelse til industri, offentlig og annen næringsvirksomhet.

Kunnskap om alle energiformer

Ekspertise innenfor elektrisitet, fjernvarme, bioenergi, sol, gass, nettleie, effekt og avgifter.

Tverrfaglig kompetanse

Kompetansen vår dekker alt innen elektro, ventilasjon, IT, automasjon, SD, varmepumper, kjøl, isolering, industriprosesser og mye mer.

Energivakta

Energivakta er vårt driftsenter der vi driver aktiv styring, overvåking og optimalisering av våre kunders energibruk, og tekniske anlegg.

Energirådgivning

Tiltak / prosjekt

EnergyManager

Energivakta

Rapportering

Energirådgivning

Rådgivning på timebasis eller prosjektbasis.

Våre rådgivere har lang erfaring i bl.a. analyser, kost/nytte-vurderinger, spesifikasjoner, Enova-søknader, prosjektledelse, byggeledelse, og energimerking.

Tiltak / prosjekt

Totalleverandør av tverrfaglige energitiltak fra plan til ferdig gjennomført prosjekt.

Enøk Total koordinerer alle fag og nøkkelferdige leveranser. Fokuset vårt er på god lønnsomhet og tilbakebetalingstid. Normalt opererer vi med 2-5 års tilbakebetalingstid. For å få dette til er det viktig å gjøre de rette tingene, og fokusere mindre på det som er av liten betydning. Med lang erfaring har vi lært oss mye om dette temaet, og opparbeidet oss god oversikt over riktige produkter og aktuelle underleverandører på ulike produkter.

EnergyManager

Komplett programvare for energiovervåking / energiledelse ihht. ISO 50001.

Da vi startet utviklingen av Energy Manager var det med bakgrunn i et opplevd behov. Markedet manglet et komplett skreddersydd system for energiledelse. Energy Manager er skalerbart til alle virksomheter, helt generisk og med stor grad av tilpasningsmuligheter.

Programmet har en rekke moduler som man kan bruke hver for seg eller i et samspill. Kunden velger selv hva de ønsker å ta i bruk.

Les mer om EnergyManager

Energivakta

Et driftssenter med dedikerte ressurser og tverrfaglig bakgrunn.

Det er helt avgjørende at det dedikeres ressurser til overvåking, tuning, feilretting og optimalisering innen energiledelse og energisparing. Tverrfaglig kompetanse og erfaring er viktige suksessfaktorer. Via Energivakta tilbyr vi denne tjenesten som en outsourcet, innleid tjeneste, der vi følger med. Vi opplever at dette er et behov mange har, da de ikke sitter på kompetansen eller heller ønsker å ha fullt fokus på kjernevirksomheten sin.

Rapportering

For å lykkes med energieffektiviseringen er det også viktig å holde god oversikt, synliggjøre resultater og ikke minst oppdage avvik når de oppstår. Vi tilbyr gode rapporteringer som muliggjør alt dette.

Bærekraft er også et tema som stadig flere virksomheter må, og ønsker, å forholde seg til. Mange opplever det også som et konkurransefortrinn og at deres kunder krever at leverandører kan dokumentere bærekraft.

Enøk Total tilbyr å utarbeide faste skreddersydde rapporter. Tema i rapporter kan variere og omhandle bl.a. Energibruk, Effekt/Peak, Vannforbruk, Avfall, CO2-utslipp, Økonomi - kostnader og verdi av besparelser, Inneklima, og annet.

Finansiering

Som en tilbyder av energisparingsløsninger mot store og mellomstore bedrifter med forskjellig drift og økonomi, tilbyr vi også en rekke forskjellige finansieringsmuligheter.

Energispareavtale

Enøk Total tar all risiko og investering. Deling av gevinst etter omforent modell. Leverandøren finansierer. Denne modellen fordrer at Enøk Total også drifter og overvåker anleggene etter de er installert

Fastpris

Fastpris for både investering og driftstjenester. Alternativt en rammeavtale som definerer priser og som avregnes

Hybrid modell

Fastpris/rammeavtale for investering. Deling av gevinst for driftstjenester.

Betaling over strømfaktura

Med bakgrunn i vårt samarbeid med Ishavskrafdt så er det også mulig å bake inn all finansiering i strømavtalen og betale tilbake over tid. På den måten slipper man i større organiasjoner internt arbeid med avregning mm

Leasing og finansiering av nødvendig utstyr er mulig i alle modeller.

EnergyManager

EnergyManager er en ny software for energioppfølging og energiledelse i.h.h.t ISO 50001.


Verktøyet er skalerbart, generisk og enkelt å tilpasse ulike virksomheter.

Noen av våre kunder

Aquarama

Lindesnes Kommune

Den Norske Kirke

Iron Mountain

Rema 1000 Norge

Felleskjøpet

Nøsted &

Sarpsborg Kommune

Kristiansand Kommune

Fenner Mandal

SIA