For yrkesbygg med areal over 1000kvm skal det alltid være en gyldig energiattest, og det er obligatorisk ved salg eller utleie av yrkesbygg.

Energimerket viser bygningens energistandard og hva bygget bruker i energi. Attesten følger en skala fra A til G, med A som best og G som dårligste karakter. I tillegg har karakteren en farge som symboliserer hvilken form for oppvarming bygget har. Grønn: vannbåren oppvarming basert på biobrenselkjel, med elektrisitet som spisslast. Gul: luft til luft varmepumpe og lukket vedovn, sammen med direkte elektrisk oppvarming. Rød: bare elektrisk oppvarming eller oljefyring. 

Energiattesten er gyldig i 10år, forutsatt at det ikke gjøres endringer som ombygging eller bytte av tekniske systemer. Attesten må derfor fornyes hvert tiende år. Våre energirådgivere utfører energimerking av alle typer bygg, og vil også komme med anbefalinger for hva du kan gjøre av energieffektive tiltak.

I tillegg til at det er obligatorisk med energiattest, så gir en gyldig attest også flere fordeler:

- Økonomiske besparelser: Etter bygget er energimerket kan vi gi en pekepinn på hvilke tiltak som kan gjøres for å redusere energiforbruket, og også gjøre et overslag på hvor mye de tiltakene faktisk vil redusere forbruket. Eiere og brukere av næringsbygg kan spare penger på energiregninger gjennom energieffektive tiltak identifisert via energimerking.

- Miljøhensyn: Bygninger står for en betydelig del av energiforbruket og klimagassutslippene. Ved å forbedre energieffektiviteten i næringsbygg, kan man redusere disse utslippene, noe som er avgjørende for å møte klimamål.

- Markedsverdi: Bygg med høy energieffektivitet kan være mer attraktive på eiendomsmarkedet. Energimerking kan derfor bidra til å øke byggets verdi og gjøre det mer attraktivt for potensielle leietakere eller kjøpere.

-  Potensiell støtte: Ønsker du å søke en form for støtte fra feks Enova, kreves det en gyldig energiattest.

 

Trenger du energiattest? Motta et tilbud ved å fylle ut skjemaet eller ring oss på tlf. 913 83 364