Rådgivningstjenester innen bærekraftsrapportering, klimaregnskap, energi- og effektrapportering, energimerking, enovasøknader og energikartlegging.

Vi utfører en rekke rådgivningstjenester for å bistå deg på veien til å få et grønnere bygg. 
Rådgivningstjenester

Energimerking av bygg

Energimerking er et krav for alle yrkesbygg over 1000 kvm. Det er også blitt en forutsetning for søknader for offentlige støtteordninger.

Enovasøknader

Enova gir finansiell støtte til prosjekter som fremmer energieffektivitet, fornybar energi og andre miljøvennlige tiltak.

Energirapportering

Energirapportene gir en detaljert oversikt over energiforbruk, effekt, produsert energi, eventuelle energiavvik og tilhørende CO2-utslipp. Og tilbyr samtidig en tydelig oppsummering av forbruk og faktiske besparelser.

Klimaregnskap og bærekraftsrapportering

Nye krav til bærekraftsrapportering medfører kundekrav om klimaregnskap til alle typer selskaper. Vi hjelper deg med å utarbeide bedriftens klimaregnskap og tilhørende bærekraftsrapportering.

Kartleggingstjenester og analyser

Vi gjennomfører grundige kartlegginger av bygningene og utarbeider rapporter som viser bygningens energiytelse og potensiale for energisparing.

Vi sørger for at din virksomhet bruker energien på rett plass!

Gjennom et bredt spekter av rådgivningstjenester hjelper vi bedrifter til økt energieffektivitet. Vår ekspertise dekker hele spekteret, fra grundige energikartlegginger og presis energimerking av bygg, til søknader for offentlig finansiering. Jevnlige energirapporter gir kundene en innsikt i eget energibruk og besparelser, samt innvirkning på bedriftens klimaregnskap. Bærekraftsrapportering og klimaregnskap er et stadig viktigere fokusområde, og vi er stolte av å kunne tilby våre kunder hjelp med dette med faglig tyngde.

En kan ikke styre det man ikke måler

Ved å samarbeide med Enøk Total får bedrifter tilgang til ekspertise og spesialiserte tjenester som gjør det mulig å utarbeide nøyaktige klimaregnskap i samsvar med Greenhouse Gas (GHG) Protokollen. Vi veileder bedriften gjennom prosessen med å samle, analysere og rapportere relevante klimadata. Gjennom våre tjenester kan bedrifter identifisere de viktigste kildene til utslipp og utvikle målrettede tiltak for å redusere dem.

Et grundig klimaregnskap gir ikke bare bedriften innsikt i sin egen klimapåvirkning, men kan også være et konkurransefortrinn. Et stadig økende antall investorer og kunder legger vekt på bærekraft når de tar beslutninger om hvem de vil samarbeide med. Ved å kunne dokumentere og kommunisere en positiv utvikling av miljøpåvirkning, kan bedrifter skille seg ut i markedet og tiltrekke seg de rette samarbeidspartnerne.

Vi tror at ved å ta tak i disse utfordringene og arbeide mot en mer bærekraftig fremtid, kan bedrifter spille en viktig rolle i å bevare og beskytte vårt miljø for kommende generasjoner.