Med aktiv drift og god energiledelse optimaliserer vi din energibruk og sørger for å beholde resultatene over tid.

Kort fortalt er Energivakta aktiv drift, energiledelse og optimalisering av energibruk.

Optimalisèr energiforbruket ditt

Ved å outsource energiovervåkningen til Energivakta frigjør du verdifull tid og ressurser internt. Våre eksperter jobber kontinuerlig med å overvåke energibruk, identifisere potensielle avvik og implementere effektive tiltak. Dette betyr at du kan være trygg på at energiforbruket ditt blir optimalisert, samtidig som du slipper å håndtere den daglige driften og vedlikeholdet av energianleggene.

Energivakta overvåker energiforbruket i bygget, og drifter det tekniske anlegget i bygget via SD-anlegg og EOS systemet (Energy Manager).

Viktigheten av et godt inneklima

Vi forstår viktigheten av å skape et godt inneklima, og våre tjenester inkluderer også overvåkning og styring av klimaanlegg for å sikre optimal komfort for dine ansatte og gjester. Energivakta tar ansvar for å rapportere jevnlig om besparelser, CO2-regnskap, avvik og andre relevante parametere. Dette gir deg en omfattende oversikt over energiforbruket og resultatene av våre tiltak.

Med Energivakta som din pålitelige partner kan du være trygg på at energiforvaltningen er i de beste hender. Kontakt oss i dag for å lære mer om hvordan vi kan avlaste din organisasjon og hjelpe deg med å oppnå betydelige energibesparelser samtidig som du sikrer et optimalt inneklima.