Enøk Total tar ansvar for alle fag og grensesnitt fra plan til ferdig igangkjørt anlegg. Kunden forholder seg til èn leverandør og ett garantipunkt.

Enøk Total hjelper ulike virksomheter med å redusere energi- og effektutgiftene, samt redusere sine CO2-utslipp. De fleste virksomheter vil kunne redusere så mye som 30 - 70% på energi og effekt, samtidig som de blir mer miljøvennlige. Ved å kombinere enøk tiltak, aktiv drift og solceller, har vi flere tilfeller hvor vi har redusert innkjøpt energi med over 100 %. Dette vil si at det selges mer energi enn man kjøper.


Slik jobber vi med ENØK prosjekt fra A til Å, kort fortalt:

Kartlegging

Helhetlig tilnærming og skreddersydde løsninger.

Prosjektering

Basert på kartleggingen planlegger vi og tegner inn alle fagdisipliner og sørger for at alt spiller sammen på en best mulig måte.

Installasjonsfasen

Vi tar fullt ansvar for prosjektledelse, byggeledelse og alle installasjoner for alle faggrupper.

Aktiv drift fra Energivakta

Vesentlig for energiforbruk er god drift. Vi har derfor etablert Energivakta som er dedikerte spesialister på å overvåke og drifte tekniske systemer. Dette er en viktig suksessfaktor å våre prosjekter.

Kartlegging og rådgivning

Hvordan skal vi sørge for at tiltakene vi foreslår blir realisert? Det spørsmålet gjorde at vi gikk fra å være rådgivere til å tilby nøkkelferdige enøk prosjekter. Vi er stolte av å kunne hjelpe deg gjennom hele prosessen fra A til Å.

Kartlegging identifiserer hvilke ENØK tiltak som er fornuftige for ditt behov. I kartleggingsprosessen har vi en helhetlig tilnærming basert på vår tverrfaglige ekspertise. Vi skreddersyr en løsning basert på ditt behov og løsningene som er fornuftige for deg.

Prosjektering

Basert på kartleggingen og analysen av forbruket blir vi enige om hvilke ENØK tiltak som skal gjennomføres basert på kostnytte vurderinger. I prosjekteringsfasen gjør vi vurderinger og beregninger innenfor alle fagdisipliner. Kompetansen vår dekker alt innen elektro, ventilasjon, IT, automasjon, SD, varmepumper, kjøl, tekniskisolering, bygg automasjon, industri-prosesser og mye mer. 


Installasjonsfasen

Etter å ha fastsatt ENØK tiltakene starter installasjonsfasen. Vi er et bredt team bestående av ulike fagområder.

For eksempel starter elektriker med lysbytte, mens energiteknikker og programmerer starter detaljprosjektering på stedet. KNX blir programmert og merket slik at elektriker kan starte montasje/kabling av buss og komponenter for romkontroll. Når montasjen av utstyret pågår, starter vi programmering av SD anlegget, samt integrasjon av ventilasjonsanlegg, varmepumper og energimålere. I energisentralen må det ofte bygges egnetavler og utstyret må integreres i en PLS.

Vi opplever positive tilbakemeldinger på at vi tilpasser oss godt den daglige driften til bedriften vi jobber hos. Vi har høyt fokus på HMS og sikkerhet under alle prosjekt fra start til slutt.

Drift

Energivakta kan drifte ditt bygg for deg: For at energiforbruket skal holde seg redusert over tid kreves det fokus. Energivakta er dedikerte til å senke forbruket ditt ytterligere, gjennom å tune ditt system til minimalt forbruk å gå på bekostning av komfort. Vi overvåker ditt forbruk nøye og vil oppdage avvik tidlig. Det sparer deg for både energi og penger.

Vår visjon er helhetlig tilnærming, tverrfaglige løsninger og varig besparelse.

Dedikert leverandør av energispareavtaler

Ved å inngå en energispareavtale med oss, får du et garantipunkt og en dedikert leverandør. Vi tar oss av alle de komplekse aspektene ved prosjektet, slik at din organisasjon kan avlastes, samtidig som du oppnår varige og optimale resultater. Hvis ønskelig, kan Enøk Total også gi garantier for oppnådde resultater, noe som eliminerer risikoen for deg som kunde. Vår evne til å tilby slike garantier stammer fra vår omfattende erfaring og en imponerende historikk med gode resultater de siste 20 årene.