Solcelleanlegg, energilagring og prisoptimalisering.

Vi er eksperter på solcelleanlegg og tilbyr skreddersydde løsninger for både store og små prosjekter. Vårt dedikerte team tar ansvar for hele prosessen, fra prosjektering til bygging og elektroinstallasjon. Vi leverer nøkkelferdige solcelleanlegg som inkluderer AC-tilkopling, slik at du kan nyte ren og bærekraftig energi uten bekymringer.

For å sikre optimal drift og ytelse av solcelleanlegget ditt, tilbyr vi også vårt avanserte softwareprogram Energy Manager. Med denne kan du profesjonelt overvåke anlegget, få feilvarslinger og ha full kontroll over energiproduksjonen. Vi strekker oss langt for å sikre at du får mest mulig ut av investeringen din i solenergi.

Solcelleanlegg levert av Enøk Total. Takflate 8500kvm!

Serviceavtaler og årskontroll

I tillegg til våre solcelletjenester tilbyr vi også serviceavtaler og årskontroller. Vårt erfarne team vil jevnlig inspisere og vedlikeholde anlegget ditt for å sikre at det fungerer optimalt og forlenge levetiden. Du kan være trygg på at vi tar vare på ditt solcelleanlegg på best mulig måte.
Ta kontakt med oss i dag for å diskutere dine solcellebehov. Vi ser frem til å samarbeide med deg og bidra til en mer bærekraftig fremtid med solenergi!

Batteri og prisoptimalisering

Kombinasjonen av energilagring og prisoptimalisering gjør det mulig å utnytte solenergien mer effektivt.

Bruken av batterier, peak shaving (toppavlastning) og prisstyring i kombinasjon med solceller er en strategi som kan brukes for å optimalisere utnyttelsen og økonomien til et solcellesystem. Kombinasjonen av solceller, batterier, peak shaving og prisstyring gjør det mulig å utnytte solenergien mer effektivt og redusere avhengigheten av strømnettet. Ved å lagre overskuddsstrøm og bruke den når det er behov, kan man maksimere egenforbruket av solenergi og redusere strømutgiftene. Dette kan være spesielt gunstig for husholdninger eller bedrifter som ønsker å være mer selvforsynt med fornybar energi og redusere sin påvirkning på miljøet. Forstå hver komponent og deres rolle i denne sammenhengen:
Solceller

Solceller er enheter som konverterer solenergi direkte til elektrisk energi. De produserer strøm når solen skinner på dem, og denne strømmen kan brukes til å drive elektriske apparater eller lade opp batterier.

Batterier

Batterier brukes til å lagre overskuddsstrøm som produseres av solceller når den ikke umiddelbart brukes. På dager med mye sol vil solcellene kunne produsere mer strøm enn det husholdningen eller bygningen for øyeblikket trenger. I stedet for å sende overskuddsstrømmen tilbake til strømnettet, kan den lagres i batterier for senere bruk når solcellene ikke produserer nok strøm (for eksempel om natten eller i dårlig vær).

Peak shaving

Peak shaving er en strategi som innebærer å begrense strømforbruket fra strømtopper for å unngå høye effektledd på nettleie fakturaen. Ved å bruke batteriene til å levere strøm i perioder med høy etterspørsel, kan man redusere mengden strøm som må kjøpes fra nettet, spesielt i perioder med høy strømpris og for å unngå høye strømtopper.

Prisstyring

Prisstyring innebærer å dra nytte av forskjellige strømpriser gjennom dagen. Strømpriser varierer vanligvis avhengig av tilbud og etterspørsel, og det kan være billigere å bruke strøm i perioder med lav etterspørsel. Ved å lade batteriene når strømprisene er lave og bruke lagret strøm når prisene er høye, kan man spare penger på strømregningen.

Bli et energipositivt bygg!

Et energipositivt bygg er en type bygning som produserer mer energi enn den forbruker over en definert tidsperiode. Dette betyr at slike bygninger genererer overskudd av energi som kan leveres tilbake til strømnettet eller brukes til andre formål. Energipositive bygg er et viktig konsept innen bærekraftig arkitektur og design, da de bidrar til å redusere det totale energiforbruket og dermed miljøpåvirkningen. For å oppnå energipositivitet , implementeres en rekke energieffektive løsninger for å redusere forbruket , samt at man bruker ren fornybar energi som solceller og batterier som beskrevet over. Vi har kunder som er energipositive ved at de har redusert sitt energiforbruk så mye som opptil 79% og som i tillegg har installert solcelleanlegg. Gjennom et år produserer da bygget mer energi enn det forbruker. Energipositive bygg er en viktig del av overgangen til mer bærekraftig byggepraksis, da de ikke bare reduserer karbonavtrykket, men også kan bidra til å forsyne samfunnet med ren energi. Dette er spesielt verdifullt i tider med økt fokus på fornybare energikilder og klimaendringer.

Vi leverer også solcelleanlegg til private kunder, så vel som til næringsbygg. Bildet viser innfelte solpaneler.

Solcelleanlegg til private boliger

Vi leverer også solcelleanlegg til private boliger og fritidsboliger. Ønsker du et uforpliktende tilbud på solceller, ta kontakt med oss.