Kunderesultater

Reduksjon av innkjøpt energi hos våre kunder

Enøk
34-79%
Enøk + Solenergi
75-106%
Fjernvarme/kjøling
44-95%

Grunnlaget for suksess er vår filosofi basert på en helhetlig tilnærming, tverrfaglig samarbeid og fokus. Vi ser samspillet mellom tekniske systemer, vi har eksperter innen alle fagområder og implementerer kontinuerlig monitorering og oppfølging.

Kunderesultater enøk, fordelt på sektor

Retail
Industri
Verksted
Bad/trening
Annet

60%

Høyeste reduksjon i energiforbruk innen varehandel

Diagrammet viser en oversikt over reduksjonen i energiforbruk, etter ENØK-tiltak, hos våre kunder innen varehandel.

Energipositivt bygg

Etter ENØK tiltak kan et bygg potensielt oppnå energipositivitet ved å installere solenergi. Energipositive bygg, utstyrt med solcelleanlegg, kan produsere mer energi enn de bruker. Disse bærekraftige byggene bidrar til å redusere energiforbruket og overskuddsenergien kan enten mates inn i strømnettet eller lagres for senere bruk.

Energipositive bygg spiller en viktig rolle i overgangen til ren og fornybar energi. Energipositive bygg har et resultat på 100%. Se resultater for enøk+solenergi lenger ned.

Noen eksempler
42%
Oakland
51%
Fargerike
55%
Felleskjøpet RA
60%
Alleen senter

79%

Høyeste reduksjon i energiforbruk innen industri

Diagrammet viser en oversikt over reduksjonen i energiforbruk, etter ENØK tiltak, hos våre industrikunder.

Energipositivt bygg

Etter ENØK tiltak kan et bygg potensielt oppnå energipositivitet ved å installere solenergi. Energipositive bygg, utstyrt med solcelleanlegg, kan produsere mer energi enn de bruker. Disse bærekraftige byggene bidrar til å redusere energiforbruket og overskuddsenergien kan enten mates inn i strømnettet eller lagres for senere bruk.

Energipositive bygg spiller en viktig rolle i overgangen til ren og fornybar energi. Energipositive bygg har et resultat på 100%. Se resultater for enøk+solenergi lenger ned.

Noen eksempler
35%
Nøsted &
47%
Mindus
54%
Varodd
57%
Tredal
79%
Contiga

65%

Høyeste reduksjon i energiforbruk innen verksted/lager

Diagrammet viser en oversikt over reduksjonen i energiforbruk, etter ENØK tiltak, hos våre verkstedkunder.

Energipositivt bygg

Etter ENØK tiltak kan et bygg potensielt oppnå energipositivitet ved å installere solenergi. Energipositive bygg, utstyrt med solcelleanlegg, kan produsere mer energi enn de bruker. Disse bærekraftige byggene bidrar til å redusere energiforbruket og overskuddsenergien kan enten mates inn i strømnettet eller lagres for senere bruk.

Energipositive bygg spiller en viktig rolle i overgangen til ren og fornybar energi. Energipositive bygg har et resultat på 100%. Se resultater for enøk+solenergi lenger ned.

Noen eksempler
38%
Einar Øgrey
56%
Last & buss
65%
Landskapsentreprenørene

43%

Høyeste reduksjon i energiforbruk innen bad og trening

Diagrammet viser en oversikt over reduksjonen i energiforbruk, etter ENØK tiltak, hos våre kunder innen bad og trening.

Energipositivt bygg

Etter ENØK tiltak kan et bygg potensielt oppnå energipositivitet ved å installere solenergi. Energipositive bygg, utstyrt med solcelleanlegg, kan produsere mer energi enn de bruker. Disse bærekraftige byggene bidrar til å redusere energiforbruket og overskuddsenergien kan enten mates inn i strømnettet eller lagres for senere bruk.

Energipositive bygg spiller en viktig rolle i overgangen til ren og fornybar energi. Energipositive bygg har et resultat på 100%. Se resultater for enøk+solenergi lenger ned.

Noen eksempler
39%
Aquarama
43%
Mandal turnforening

42%

Høyeste reduksjon i forbruk

Diagrammet viser en oversikt over reduksjonen i energiforbruk, etter ENØK tiltak, hos noen av våre andre kunder.

Energipositivt bygg

Etter ENØK tiltak kan et bygg potensielt oppnå energipositivitet ved å installere solenergi. Energipositive bygg, utstyrt med solcelleanlegg, kan produsere mer energi enn de bruker. Disse bærekraftige byggene bidrar til å redusere energiforbruket og overskuddsenergien kan enten mates inn i strømnettet eller lagres for senere bruk.

Energipositive bygg spiller en viktig rolle i overgangen til ren og fornybar energi. Energipositive bygg har et resultat på 100%. Se resultater for enøk+solenergi lenger ned.

Noen eksempler
34%
Stjernebo borettslag
40%
Hr. Redaktør
42%
Iron Mountain
39%
Diverse kommuner (snitt)

Kunderesultater enøk + solenergi

106

Høyeste resultat inkludert solenergi

Diagrammet viser resultatet til noen av våre kunder som har gjort enøk tiltak og redusert sitt energiforbruk, samt installert solcelleanlegg for å produsere egen strøm.

Tallene viser endring i netto innkjøpt energi. Med et resultat på over 100% er dette det vi kaller energipositive bygg; bygg som produserer mer energi enn de forbruker gjennom et år.

Noen eksempler
106%
Landskapsentreprenørene
94%
Nøsted &

Kunderesultater fjernvarme/fjernkjøling

95%

Høyeste reduksjon av innkjøpt fjernvarme/kjøling

Ved å optimalisere energiforbruket kan man redusere avhengigheten av innkjøpt fjernvarme og kjøling, og dermed senke kostnadene betydelig.


Noen eksempler
44%
Felleskjøpet RA
62%
Aquarama
85%
Varodd
95%
Landskapsentreprenørene

Enøk Total har kunder i mange ulike segmenter og ser mange likheter i vår tilnærming på tvers av disse.

Typiske kunder er offentlig/kommuner, industri/prosess, retail , dagligvare, borettslag, verksteder, lagere, badeanlegg og eiendomsselskaper.

Offentlig

Mange kommuner og andre offentlige aktører benytter seg av tjenestene til Enøk Total. Dette er kunder vunnet gjennom offentlige anbud, som stiller store krav til pris og kvalitet i leveransen. Bl.a. har vi i 12 år jobbet tett med Kristiansand Kommune og ca 20 andre kommuner. Normal reduksjon i energibruk ligger i området 30-50 %.

Dagligvare / retail

Alt fra små lokale kunder til landsdekkende kjeder som er markedsledere i sin kategori. Stort fokus på økonomi og besparelser, samt oversiktlig rapportering. Vi ser besparelser med tilbakebetalingstid i området 2-7 år, og reduksjoner i størrelsen 20-60 %

Industri / Annet

Industri med stort potensiale for reduksjon i energiforbruk. Skreddersøm og spesialtilpasning er en forutsetning. Vi ser at i industrien får vi spesielt god tilbakebetalingstid grunnet at man bruker mye energi innenfor et geografisk mindre område, altså relativt energiintensivt. Vi har referanser fra blant annet kjettingindustri, prosessindustri, betongindustri, slangeindustri, verft, attføringsbedrifte og verksteder.

Fjernvarme stort potensiale

Enøk Total har gjennom 15 år opparbeidet seg dybdekompetanse rundt energibesparelser i fjernvarme anlegg og vannbårne varmesystemer generelt. Vi ser resultater på fra 25 % til over 90 % i de ca 35 installasjonene vi har arbeidet med, med en gjennomsnittlig reduksjon på i området 45-50 %. Vi opplever at kunder ofte trenger råd også ift forhandlinger med fjernvarmeselskapet ift tekniske og juridiske vurderinger, så vel som planlegging og gjennomføring av energibesparende tiltak. Også på fjernkjøling er det mye å hente på smartere løsninger.

ENØK har flere fordeler enn rene kostnadsbesparelser

Økt levetid på teknisk utstyr, mindre slitasje pga bedre behovsstyring

Bedre inneklima som er bra for helse og produktivitet

Grønn profil, omdømme, konkurransefordel i markedet

Mer attraktive bygg ved utleie og salg

Fornying av utstyr, avlaster vedlikeholdsbudsjettet

Forbedret bunnlinje og konkurranseevne

Noen av våre kunder

Aquarama

Lindesnes Kommune

Den Norske Kirke

Iron Mountain

Rema 1000 Norge

Felleskjøpet

Nøsted &

Sarpsborg Kommune

Kristiansand Kommune

Mandals

SIA

Landskaps - entreprenørene

Tredal