Alleen Eiendom AS i Lyngdal føyer seg inn i rekken av virksomheter som gjennom samarbeid med oss i ENØK Total AS har gjort tiltak og oppnådd en betydelig reduksjon av sine energikostnader.

Eiendommen, hvor Alti-kjeden nå holder til, ble opprinnelig oppført i 1986, og gjennomgikk en total renovering og ombygging i 2014. Nå er også energibruken i bygningsmassen optimalisert.

Når dette samarbeidet presenteres her i «Energibloggen» har vi ennå ikke sett full effekt av alle tiltakene, ettersom prosjektet ble overlevet i mai 2023. Men selv etter en kort driftsperiode er det allerede dokumentert en besparelse på minst 50 prosent. Da har vi tatt utgangspunkt i driftsåret 2022, som i tillegg hadde en del lavere energiforbruk enn de to foregående årene.

  • En halvering av energibruken tilsier et årsforbruk på 600.000 kilowattimer, mot 1,2 millioner kWt i referanseåret 2022.
  • Det andre store mulighetsrommet befinner seg under åpen himmel. Nemlig den store takflaten. Med et solkraftverk på taket av senteret vil Alleen Eiendom AS kunne dekke inn hele dette forbruket, og dermed bli en 0-bedrift. Altså produsere like mye energi som de selv bruker.


Den kjente bygningsmassen på Rom i Lyngdal, som fram til 2022 huset Handelsparken Senter, har et bruttoareal på hele 18 500 energikrevende kvadratmeter, fordelt på to etasjer. Våren 2022 gikk Handelsparken inn i Alti-kjeden, og kort tid etter det igjen ble ENØK Total AS engasjert av byggeier Alleen Eiendom AS for å identifisere og iverksette tiltak for energisparing i senteret. Nå er kjøpesenteret en del av vår portefølje på ca. 800 bygg og næringseiendommer der vi står for daglig drift, overvåkning og optimalisering gjennom Energivakta, vårt driftssenter for aktiv drift og energiledelse. Kort sagt, i Lyngdal er det ENØK Total for Alti.

«Eierne er meget godt fornøyd, både med gjennomføringen og resultatet av dette energieffektiviserings-prosjektet», kvitterer Thor Usterud, daglig leder for oppdragsgiveren Alleen Eiendom AS.
Alleen Eiendom AS, som i dag huser Alti-senteret på Rom i Lyngdal, har gjennom samarbeidet med ENØK Total AS redusert sitt årlige strømforbruk fra 1,2 millioner kilowattimer (2022) til 600.000 kilowattimer. Altså en halvering. Takflaten til senteret utgjø

I prosjektet er ENØK Total ikke bare leverandør av spesialkompetanse og tekniske løsninger, men bistår som nevnt over også i driftsfasen. Vi er totalleverandør fra A til Å. Herunder:

  • Kartlegging av muligheter og kost/nytte-vurdering i tidlig fase
  • Prosjektering av alle fagdisipliner
  • Byggeledelse og leveranse av tverrfaglig nøkkelferdig prosjekt, med et garantipunkt og dokumentasjon av gevinster
  • Daglig drift, overvåkning og optimalisering fra Energivakta
  • Fast rapportering av resultater, effektregnskap, energi- og CO2-regnskap


Blant annet har vi i dette prosjektet levert følgende tekniske kategorier: Rør, elektro, ventilasjon, automasjon, klimaanlegg, energisentral, utfasing av fjernvarme og målerutrustning samt programvare for styring, regulering, overvåking og behovsstyring.

Tiltakene ble rullet ut i kjølvannet av regjeringens strømstøtte-ordning for næringslivet, som ble vedtatt høsten 2022. Her bisto ENØK Total AS også i selve søknadsprosessen, og Alleen Eiendom AS fikk nesten full uttelling. Det vil si både dekket deler av strømregningen og dekket deler av investeringskostnaden for ENØK-tiltakene som er gjennomført.

ENØK Total AS takker Alleen Eiendom for oppdraget, og gleder oss minst like mye til å se full effekt av dette prosjektet når nettene igjen blir lange og kulden setter inn.

På taket av Alti-senteret i Lyngdal er noen av ENØK Totals nye installasjoner godt synlige. Anlegget som her er ringet inn er noen av de nye varmepumpene som er blitt montert, og som har erstattet flere gamle og defekte varmepumper.

Ønsker du å redusere energikostnadene på ditt bygg?

Kontakt oss for en uforpliktende ENØK samtale