Storbilverkstedet Mandal Last og Buss sparer nå 150 000 kroner i året med energieffektivisering fra Enøk Total. Bedriften kommer også til å kutte rundt 30 tonn CO2 per år. 

Av Rita Tvede Bartolomei

- Til nå har vi fått betydelige besparelser etter energieffektiviseringstiltakene, og er selvsagt fornøyde med det. Folka i Enøk Total er ryddige, leverer på tida og i henhold til avtale. Det er i tillegg slik at de gir oss mer enn kun prognoser, de kan også skaffe til veie dokumenterte fakta, som er noe helt annet enn bare estimater, sier Ole Roar Larsen, huseier av lokalene til Mandal Last og Buss, et storbilverksted for busser og lastebiler.

Siden prosjektet startet i november 2020, har Mandalsbedriften klart å få ned energiutgiftene med 50 til 60 prosent. 150 000 kilowattimer er besparelsene i ren energi.


Storbilverkstedet for busser og lastebiler, har hatt god nytte av flere tiltak fra Enøk Total. I kombinasjon med en driftsavtale, ga de effektiv reduksjon av energiforbruket.

Leste om andre kunder som sparte mye

Mandal Last og Buss skulle slutte med fyringsolje til oppvarming av lokalene. Men det var i tillegg en annen grunn til at Ole Roar Larsen fra Mandal Last og Buss, kontaktet Enøk Total. Han hadde lest om de store besparelsene til andre kunder av firmaet.

      - Vi ble enige om å gjøre en befaring, og gi dem et uforpliktende tilbud. Det viste seg raskt at potensialet for besparelser var betydelige, ved en tverrfaglig og grundig tilnærming til energieffektivisering, sier daglig leder for Enøk Total, Rune Rosseland.

Styret i Mandal Last og Buss fikk deretter presentert besparingspotensialet: Det var i overkant av 40 prosent, og med tilbakebetalingstid på få år.

- Men resultatet av energieffektiviseringen viste seg som sagt å bli en god del mer, sier Rosseland.

Drift og overvåkning av fagfolk gir garanterte besparelser

For kunder som inngår en driftsavtale, tilbyr Enøk Total alltid å ta investeringer i energibesparende tiltak basert på en “No Cure No Pay”-avtale. Mandal Last og Buss valgte å ta investeringen selv, men så verdien i å tegne en driftsavtale med Enøk Totals driftstjeneste; Energivakta.

- Energivakta er bemannet med flinke og erfarne fagfolk, som aktivt fjerndrifter og fjernovervåker bygg og tekniske anlegg. Først når det tegnes avtale på drift og overvåking, er det mulig å gi garantier for at besparelser oppnås, sier Rune Rosseland.

Han forklarer at betydningen av jevnlig drift- og overvåkning ofte undervurderes, men denne delen er helt nødvendig for å lykkes. Målet er alltid minst mulig energiforbruk, og lavest mulige effekttopper.

- Siden de fleste virksomheter har lite tid og mangler spesialkompetanse rundt drift- og overvåkning av energiforbruk, etablerte vi Energivakta. De bruker vårt eget energioppfølgingssystem, programvaren Energy Manager. Et slikt EOS-system gjør det mulig å holde øye med blant annet forbruk og avvik, sier Rosseland.

Positiv og miljøbevisst kunde

Rune Rosseland beskriver kunden; Mandal Last og Buss, som positive, miljøbevisste og kostnadsorienterte gjennom hele prosessen med tiltak for energieffektivisering.

- Det har vært en fornøyelse å samarbeide med dem, og sette oss inn i kundens behov for både komfort og energisparing, sier han.

Han tilføyer at det alltid er avgjørende at kundene ikke fryser eller opplever et dårligere inneklima.

- Men i starten er det alltid litt tilpasninger som må finjusteres, og dette har kunden vår hatt stor forståelse for, sier Rosseland.

Månedlige rapporter gir oversikten som trengs

Blant tiltakene som er gjort for Mandal Last og Buss har Enøk Total installert energimålere, styresystemer/SD-anlegg, sensorer, nye LED- lys ute og inne, varmepumper og fjernstyringsutstyr, i tillegg til behovsstyring av varme og ventilasjon. Oljefyring er faset ut for godt. Kartlegging av arbeidstider sammen med kunde, gjør det mulig å behovsstyre varme, ventilasjon og lys etter når folk er på jobb. Som del av driftsavtalen tar Enøk Total seg av all fjerndrift med overvåkning.

- Vi leverer også faste månedsrapporter på energi- og effektbesparelser, samt CO2-regnskap. Miksen av både tiltak og en aktiv «hånd på rattet», med overvåking av forbruk og tilpasninger til sesonger, ferier og helger, er det som gir såpass store besparelser, sier Rune Rosseland.

Visste du dette om energisparing for industrien? Enøk Total erfarer at verksteder, lagerbygninger, lett industri og tung industri, vil kunne spare hele 40 til 60 prosent på sitt totale energiforbruk med energieffektivisering.

Røde punkter er tidligere forbruk(2019) ved ulike utetemperaturer. Blå punkter er nytt forbruk (2021) etter ENØK-tiltak ved ulike utetemperaturer.