Energy Manager, som bistår bedrifter med å redusere både strømforbruket og strømkostnadene, har fått inn det trønderske eierselskapet NTE (Nord Trøndelag Elektrisitetsverk) på eiersiden.

– Vi har sett etter en samarbeidspartner, og NTE passer som hånd i hanske for oss, forteller Rune Rosseland, som er daglig leder i Energy Manager. – Med NTE på laget blir det mer fart i utviklingen av selskapet vårt.
– Vi har vært i markedet for å finne gode aktører på området, forteller Svein Olav Munkeby, som er konserndirektør i NTE. – Energy Managers software peker seg ut blant annet fordi det har et internasjonalt vekst- og skaleringspotensial.

Energy Manager er et datterselskap av Enøk Total, som i likhet med Energy Manager holder til i Mandal. Softwareproduktet EnergyManager er utviklet i Norge over en tidsperiode på 10 år. Rosseland er selv energirådgiver og energileder, og han har utviklet det produktet han selv savnet.

Pål Berg (t.v) CTO i EnergyManager og daglig leder Rune Rosseland, er svært fornøyde med å få inn NTE på eiersiden.
– Markedet manglet en komplett programvare for energiledelse og energiovervåking, sier han. – Med EnergyManager kan kundene skreddersy den løsningen som passer best for kompleksiteten i hvert enkelt bygg.

Softwaren består av 12 moduler som kan kombineres slik man vil. For noen kunder er det relevant å hente inn produksjonsdata fra solcelleanlegget på taket, fjernvarmesystemet eller termisk energi som varmebrønner. For andre er det viktigere å se inneklimadata som luftfuktighet, vannforbruk og lys. EnergyManager har også moduler for å støtte opp om drift, rutiner, alarmer og dokumentasjon og er bygget for å støtte opp under ISO 50001 for energiledelse. Med et helhetlig bilde på energiproduksjon og energiforbruk er det enklere å finne ut hvordan man kan kutte kostnader. Bare i 2021 sparte kundene til Energy Manager over 125 millioner kroner i energikostnader, og de reduserte Co2-utslippene sine med 150 000 tonn Co2.

– Potensialet for energieffektivisering i bygg er enormt, sier Munkeby. – Kundene til EnergyManager har halvert energikostnadene sine de siste årene. Enkelte av de som har investert i solcelleanlegg, har mer enn 100 % besparelse. Det er kjærkomne penger for bedriftene.