Som leverandør til primærnæringene skulle man nesten ikke tro at Felleskjøpet kunne bli særlig grønnere. Men det har de altså klart. I samarbeid med oss i ENØK Total AS har de halvert sine energikostnader!

Felleskjøpet Rogaland Agders butikkonsept heter BondeKompaniet. Dette omfatter totalt 21 butikker spredt over begge fylkene. Du finner BondeKompaniet i Grimstad, Kristiansand, Mandal, Lyngdal, på Klepp, Evje, Stord, Haugesund – for å nevne noen av stedene. Forretninger med høyt forbruk av lys og varme, og med det også stort potensiale for energieffektivisering. 

I samtlige 21 butikker, pluss ytterligere fire av Felleskjøpets anlegg, har ENØK Total siden 2021 overvåket og jobbet med å optimalisere energiforbruket. I tillegg er det gjennomført konkrete enøk-installasjoner i fem av BondeKompaniets butikker. Det er på Rigetjønn i Kristiansand, i Lyngdal, Klepp, Stavanger og Haugesund. 

Kort fortalt har dette samarbeidet resultert i nær en halvering av BondeKompaniets energikostnader. En av de fem butikkene nevnt over, på Klepp, har oppnådd hele 57 prosent reduksjon i forbruket, og har ikke vært under 50 prosent! Gjennomsnittet for de fem butikkene ligger på 45 prosent. Så langt. 


Hvordan har vi fått dette til? 

Før konkrete tiltak ble iverksatt, gjennomførte vi en omfattende kartlegging for å identifisere sparepotensial og investeringsbehov. Dette gjøres blant annet gjennom vårt selvutviklede system for energiledelse, Energymanager samt fysiske befaringer med våre spesialister. De fysiske installasjonene i forlengelsen av dette dreier seg om tiltak som varmepumper, energisentraler, styresystemer, energimålere, sensorer, fjernstyringsmuligheter og led-lys mm.  

Aktiv styring av driften, overvåking og optimalisering av våre kunders energibruk, og tekniske anlegg, skjer gjennom systemet EnergiVakta, vårt eget driftssenter bemannet med dedikerte spesialister på drift og overvåking av tekniske installasjoner. Kontinuerlig overvåking, drift og optimal utnyttelse av anleggene i driftsfasen er en sentral suksessfaktor. Her hentes også ut avvik og oppnådde resultater. Og resultatene så langt i de fem butikkene hvor det er gjennomført installasjoner innfrir begge parters forventinger, og vel så det. Vi snakker om et årlig samlet strømkutt på minst 1,5 mill. kilowattime. Med strømpriser på rundt 1 Kr/kWh kan du bak tallet jevnt over bytte ut kilowattimer med kroner for å få et visst bilde av hvilken økonomisk gevinst det minimum dreier seg om. 

I det reduserte energiforbruket ligger i tillegg en svært positiv miljøgevinst. De nevnte innsatsfaktorene har med andre ord bidratt til å gjøre Felleskjøpet og BondeKompaniet enda grønnere. Og det er godt gjort for en virksomhet hvis målgruppe er alle som har prosjekter i og nær naturen. 


Flater ut de kostbare effekt-toppene 

Optimalisering av strømforbruket innebærer også enda bedre kontroll av det såkalte effektleddet. Et begrep også private husholdninger er blitt godt kjent med. Det handler om snittet av de tre høyeste timesuttakene i måneden, og som igjen danner grunnlaget for beregning av effektleddet. De fleste nettselskaper har valgt en modell der effektleddet har ulike trappetrinn for kunder som har under 100 000 kWh i årlig forbruk. Bedriftskunder med større forbruk har ikke trinnbasert effektledd, men får en fast sats for vinter og sommer multipisert med høyeste effekttopp. Fordi effektuttaket kan variere fra måned til måned, ut ifra hvor mye strøm som brukes samtidig, har man god mulighet for å påvirke effektuttaket, og med det også kostnadene knyttet til nettleien. 

For de fem BondeKompaniet-butikkene er samlet prosentvis reduksjon i effektleddet gjennom vinteren 2022/2023 over 40 prosent. Her peker BondeKompaniet Lyngdal seg ut med en oppnådd reduksjon på hele 47 prosent! I samme perioden har avdelingen i Lyngdal redusert sitt strømforbruk med 49 prosent. 


Kostnadskutt og bedre inneklima 

«Jeg er glad for at ENØK Total kom til oss i Lyngdal, og at de kom når de gjorde med tanke på strømregningene. Ikke bare har vi klart å kutte forbruket betraktelig, men også inneklimaet er blitt mye bedre», sier butikksjef ved BondeKompaniet i Lyngdal, Morten Tønnessen, og gir med det stor kudos til ENØK Total.
Kostnadskutt, bedre inneklima og lysere lokaler. Resultater av samarbeidet med ENØK Total AS som gleder butikksjefen ved BondeKompaniet i Lyngdal, Morten Tønnessen.

I lyngdalsavdelingen er det montert flere sensorer på luftkvalitet og temperatur, og butikken er blitt oppgradert med to varmepumper, pluss ytterligere en i verkstedet. 

«Inneklimaet er blitt fantastisk bra. Det kan ikke sammenlignes med tidligere. Alt av lys er også skiftet i hele bygget. Vi har både fått mer lys, og mye bedre lys», sier en strålende fornøyd butikksjef.

BondeKompaniet i Lyngdal har også investert i nytt tak. Nå er det slutt med å fyre for kråkene i Kirkeveien. 

«Det gamle taket var ikke bare modent for utskiftning. Det var heller ikke isolert», sier Tønnessen, som med det får kvittet seg med nok en lumsk energi-tyv.
Morten Tønnessen sjekker en av sensorene som blant annet styrer inneklimaet ved BondeKompaniet i Lyngdal.

«Den beste løsningen» 

Direktør ved Felleskjøpet Rogaland Agders maskindivisjon, Einar Bent Jensen, forteller at Felleskjøpet allerede var i gang med å se på energibruken da ENØK Total AS kom på banen. 

«Samarbeidet kunne ikke sammenfalt på et mer gunstig tidspunkt. Vi var i gang med å se på flere muligheter, og landet etter hvert på ENØK Total som den beste løsningen. De scoret høyt på kompetanse og erfaring, og ikke minst på det verktøyet de har for overvåking og optimalisering gjennom EnergyManager», sier Jensen.
Maskindirektør ved Felleskjøpet Rogaland Agder, Einar Bent Jensen, er tydelig på hvorfor de valgte ENØK Total AS som sin samarbeidspartner. «De hadde den beste løsningen, og ikke minst verktøyet EnergyManager», sier Jensen.

Hvordan opplever dere samarbeidet med ENØK total? 

«Det har vært godt, og vi er godt fornøyd med leveransene så langt. Jeg vil særlig fremheve installasjonsfasen. Dette har skjedd i bygninger med full drift. Både effektiviteten i arbeidet og hvor lite det har hindret vår drift mens det pågikk har imponert oss. Skulle vi gjort noe bedre og mer effektivt er det at vi skulle investert mer interne ressurser i tidlig fase».

Hva tenker dere om gevinstene så langt? Overrasket? 

«Vi var vel mest imponert i planleggingsfasen. 30-40 prosent reduksjon er betydelig. Og anslagene har stemt godt. Vi startet dette prosjektet før dagens energipriser var en realitet. Det var lønnsomt allerede da. Så dette har gitt oss betydelige besparelser».

Planer for ytterligere tiltak? 

«Dette er et kontinuerlig fokus, og ENØK Total er vår samarbeidspartner i dette arbeidet. Vi har fortsatt flere bygg som kan optimaliseres. I tillegg ser vi på muligheter for å installere solceller på noen av lokasjonene våre», sier maskindirektør Einar Bent Jensen.

Ønsker du å redusere energikostnadene?

Kontakt oss for en uforpliktende prat!