De to Lindesnes-selskapene EnøkTotal AS og ELIT Elektro AS slås nå sammen. Begge selskapene har operert i markedet de siste 15-20 årene og har i dag rundt 15 ansatte hver.

Rune Rosseland i EnøkTotal AS (til venstre) og Helge Lie i ELIT Elektro AS ser fram til å samle kreftene og kompetansen til en ny sterk aktør innen installasjon og energiøkonomisering i regionen.

ELIT Elektro har eksistert siden 2000 og har levert el- og it-installasjon både til næringslivet og privatmarkedet i regionen. EnøkTotal ble etablert i 2008 og har spesialisert seg på energiøkonomisering og energiledelse, med kunder og samarbeidspartnere over hele landet. ELIT Elektro blir nå et selvstendig datterselskap i EnøkTotal-gruppen, som fra før også eier programvareselskapet EnergyManager.

- Vi har kommet fram til at vi sammen kan bli sterkere ved å samle kompetanse og kapasitet i elektromarkedet og innen energieffektivisering, sier Rune Rosseland. Dagens energisituasjon er i en rivende utvikling med tanke på forbruk og det grønne skiftet, og det er høyt fokus på klima, sparetiltak, solceller, ladestasjoner, batterier mm. Et tett samarbeid med installasjonsmiljøet i ELIT vil gi mer effektive leveranser og gjøre det mulig å ta på oss større prosjekter.

Alle de 30 ansatte i det nye selskapet skal være med videre, og økt effektivitet skal tas ut
i økt kapasitet i et større marked. Kompetanseoverføring mellom kompetansemiljøene vil gi alle medarbeiderne et bredere faglig fundament, og være med på å trygge arbeidsplassene.
Den nye konstellasjonen vil i tillegg gi stordriftsfordeler med tanke på innkjøp og underleveranser. Dagens eiere i ELIT går etter salget inn på eiersiden i EnøkTotal. Det nye selskapet regner med å omsette samlet for mellom 75 og 100 millioner kroner til neste år.

- I ELIT skal vi fortsette å drive med det vi gjør i dag, sier Helge Lie. Vi kommer til å fokusere sterkere på bedriftsmarkedet, og i tillegg vil vi nå spesialisere oss mer innen energirelatert arbeid og hente ut synergier fra kompetansen til EnøkTotal, fortsetter han. Dette er ikke helt nytt for oss da vi allerede gjennom flere år har vært underleverandør for EnøkTotal.

Dagens energisituasjon preges av høyere kostnader og større uforutsigbarhet enn tidligere. Dette aktualiserer sparetiltak, effektivisering og åpner opp for nye framtidsrettede løsninger, både for offentlige virksomheter, næringslivet og i privatmarkedet.

- Vi opererer i en spennende bransje og ønsker å posisjonere oss for videre vekst. Dette er bakgrunnen for at vi nå slår oss sammen, avslutter Rune Rosseland.

For mer informasjon:

Rune Rosseland, daglig leder EnøkTotal AS:

Telefon: 905 75 502, e-post: rune@enoktotal.no


Helge Lie, daglig leder ELIT Elektro AS:

Telefon: 907 89 165, e-post: helge@it.no