I en tid hvor bærekraft og effektiv energibruk står høyt på agendaen, inngår Enøk Total og Skagerak Energitjenester et partnerskap for å sammen fremme grønne energiløsninger. Dette partnerskapet representerer en kombinasjon av Enøk Totals ekspertise innen energieffektivisering med Skagerak Energitjenesters omfattende erfaring og kundebase mot et felles mål om å redusere energiforbruk og CO2-utslipp i industrien, i næringsbygg og i offentlige bygg.

Skagerak Energitjenester er en del av energikonsernet Skagerak Energi - et selskap med mer enn hundre års erfaring innen kraftmarkedet og en dyptgående forståelse av energiens rolle i samfunnet. Skagerak Energi, eid av både Statkraft og lokale kommuner, har en lang historie med å levere ren energi og arbeider for å balansere det økende energibehovet mot nødvendigheten av å redusere miljøpåvirkningen.


Skagerak Energitjenester tilbyr følgende tjenester til bedriftskunder:

 • Spotprisavtaler uten skjulte påslag – benytter Nord Pool spotpris
 • Norges mest fleksible fastprisavtaler, justert etter bedriftens forventede strømforbruk time for time gjennom hele året. Løsningen er utviklet av eget handelsmiljø, i samarbeid med Statkraft, og stolt tilbyr Energitjenester denne løsningen som eneste leverandør i Norge
 • Prissikringer som gir ekstra trygghet for bedrifter som trenger forutsigbare kostnader i kortere perioder
 • Opprinnelsesgarantier som gir bedrifter mulighet til å velge fornybar strøm, og dermed redusere klimaavtrykket i miljøregnskapet
 • Omsetter solproduksjon inn i strømmarkedet. Skagerak Energitjenester er balanseansvarlig og kan betjene alle bedriftskunder uavhengig av størrelse
 • Tilgang til fleksibilitetsmarkeder hvor bedrifter kan få betalt for strøm og kapasitet som ikke brukes, samtidig som de tar et samfunnsansvar


Samarbeidet med ENØK Total tilfører Skagerak Energitjenester tilgang til et av de fremste kompetansemiljøene innen energieffektivisering i Norge. Sammen skal vi bistå våre kunder med kraftig reduksjon i energiutgiftene samtidig som vi reduserer klimautslipp. Jeg ser virkelig frem til å ta vårt samlede tjenestetilbud ut i markedet. Dette blir et viktig løft for våre kunder. sier daglig leder i Skagerak Energitjenester Thomas Peter Jebsen.
Thomas Peter Jebsen, daglig leder i Skagerak Energitjenester

Skagerak Energitjenester vil gjennom samarbeidet tilby alle sine kunder alle Enøk Totals tjenester som omfatter;

 • Energirådgiving, energikartlegging, energimerking og attester
 • Miljøregnskap og bærekraftsrapportering
 • Driftsovervåking og rapportering gjennom Energivakta
 • Et helhetlig som system for energiledelse gjennom programvaren EnergyManager
 • Leveranse av tekniske tiltak
Vi er veldig fornøyd med å ha inngått et samarbeid med Skagerak Energitjenester. De er svært dyktige og profesjonelle på sitt felt, og vi ser frem til å kunne tilby deres kunder vår kompetanse og erfaring innen energieffektivisering, sier Geir Dyregrov, salgssjef i Enøk Total.
Salgssjef i Enøk Total, Geir Dyregrov