I konkurranse med syv andre aktører vant Enøk Total AS det offentlige anbudet med å installere solcelleanlegg og batteribank på åtte bygg i Kristiansand kommune.

Med en kostnadsramme på ca. 108 millioner kroner skal Kristiansand kommune installere solceller og batteribank på flere kommunale bygg innen desember 2026. Solcellene skal leveres på bygg som vil ha best effekt av det; altså de med størst takflate og som bruker mest energi, dvs bygg som har et forbruk på 200.000kWh /år eller høyere. Inntjeningstiden på prosjektet er 6-8 år.

Norconsult er rådgiver i prosjektet og første anbudet ble utlyst i juni. Det gjaldt åtte bygg; Presteheia omsorgssenter, Bispegra omsorgssenter, Vågsbygdtunet sykehjem, Straitunet omsorgssenter, hovedbygg ingeniørvesenet, Fagerholt skole, Søgne omsorgssenter og Valhalla omsorgssenter. Dette anbudet vant altså Enøk Total AS.

Skisse av solcelleanlegg på Straitunet omsorgssenter, som er ett av åtte bygg i dette prosjektet.
Grunnen til at Enøk Total vant anbudet er at de tilfredsstilte alle kravene vi hadde for prosjektet, som blant annet var referansekunder, kvalitetssikringssystem, miljøledelsesystem og pris. Vi er derfor svært fornøyde med å ha Enøk Total som leverandør og planen er å starte på første bygg allerede i uke 37, sier Yngvar Einarsmo, Leder Drift Energi og Ventilasjon, Eiendom Byggservice i Kristiansand kommune.
Vi er stolte over å ha vunnet første runde i dette store prosjektet, og takker for tilliten fra Kristiansand kommune. Vår gode erfaring, kompetanse, referanser og pris, samt vårt fokus på HMS og sikkerhet gjorde at vi kom gjennom nåløyet. Vi ser veldig frem til å levere solcelleanleggene og er nå godt i gang med planlegging av prosjektet. Planen er å være ferdig med alle byggene til januar 2024, forteller prosjektsjef i Enøk Total, Joar Fasseland.

Han forteller videre at det skal monteres 956kWp med solceller. Det vil si ca. 2200 solpaneler fordelt på 21 vekselrettere. Det skal totalt produsere 862.000kWh i året, i tillegg til at det leveres en batteribank på 30kWh.

Ønsker du informasjon eller tilbud på solcelleanlegg til ditt bygg?

Kontakt oss for en uforpliktende samtale!