Med de stadig økende kravene blir klimaregnskapet en nøkkelkomponent for enhver bedrift som ønsker å være i forkant av bærekraftig praksis. Ved å samarbeide med Enøk Total får bedrifter tilgang til ekspertise og tjenester som kan hjelpe med å utarbeide nøyaktige og pålitelige klimaregnskap.

Enøk Total tilbyr omfattende bistand og tjenester innen bærekraftsrapportering og klimaregnskap til både store og små konsern. I dagens stadig mer bevisste og ansvarsfulle forretningsverden, blir det stadig viktigere å kunne måle, overvåke og rapportere virksomhetens bærekraftige praksis. Klimaregnskapet spiller en avgjørende rolle i bærekraftsrapporteringen ved å gi informasjon om selskapets direkte og indirekte klimagassutslipp.

Ved å inkludere klimaregnskap i bærekraftsrapporter kan selskaper kvantifisere og kommunisere sine tiltak. Dette kan omfatte informasjon om utslipp av klimagasser, bruk av fornybar energi, energieffektivitet og tiltak for å redusere sitt klimaavtrykk.

I takt med økende bekymring for klimaendringer, ressursknapphet og miljøpåvirkning har myndigheter og interessenter over hele verden innført strengere krav og retningslinjer for bedrifters bærekraftige praksis. Klimaregnskapet blir dermed en uvurderlig verktøykasse for å vurdere, forbedre og kommunisere en virksomhets økologiske, sosiale og økonomiske innvirkning. Bedrifter må nå ta ansvar for sine klimaavtrykk, energiforbruk og ressursbruk, og det er her Enøk Total kommer inn i bildet.

Marie Salthaug Fævelen, kvalitets- og bærekraftsansvarlig i Enøk Total AS

De nye kravene tar hensyn til flere faktorer, inkludert reduksjon av klimagassutslipp, energieffektivitet, ressursforvaltning, avfallshåndtering, forsyningskjede-transparens og sosialt ansvar. Bedrifter som tar i bruk Enøk Totals tjenester vil kunne identifisere potensielle områder for forbedring, implementere effektive energieffektiviseringstiltak, optimalisere ressursbruk og overvåke sin bærekraftige ytelse.

Å oppfylle de nye kravene er ikke bare viktig for å etterkomme lovgivning og unngå sanksjoner, men det gir også bedrifter muligheten til å styrke sitt omdømme og tiltrekke seg investorer og kunder som verdsetter bærekraft. Et solid klimaregnskap demonstrerer en virksomhets engasjement for en mer bærekraftig fremtid og kan være en konkurransedyktig fordel i dagens marked.

Enøk Total veileder og støtter både store og små konsern i å oppfylle de stadig økende kravene innen klimaregnskap og bærekraftsrapportering. Ved å samarbeide med Enøk Total kan bedrifter sikre nøyaktig måling og rapportering av deres bærekraftige praksis, samtidig som de reduserer energiforbruket, ressursavfall og klimaavtrykket. Klimaregnskapet er nøkkelen for å sette og oppnå bærekraftsmål.

Har du spørsmål rundt klimaregnskap eller bærekraftsrapportering? Ta kontakt med oss for en prat, kurs eller veiledning!

For bedrifter lokalt i Lindesnes samarbeider vi med Lindesnes næringshage og tilbyr kurs, veiledning og utarbeidelse av klimaregnskap og bærekraftsrapport. Kontakt oss eller næringshagen!


Marie Salthaug Fævelen i Enøk Total AS og Hilde Tallaksen fra Lindesnes Næringshage

Vil du komme i gang med klimaregnskapet?

Kontakt oss for bistand!

Kom i gang med ditt første klimaregnskap!