Sørlandsbadet i Lyngdal bruker nå 400 000 kwh mindre årlig etter energisparende tiltak.

Siden 2013 har bedriften spart over 1 millioner kroner på å bli energieffektive.

– Vi startet med å investere i 11 energimålere til 250.000 kroner i 2013. Allerede året etter sparte vi 200 000 kroner på forbruket vårt. I både 2015 og 2016 sparte vi over 300 000 kroner. I løpet av 2017 ligger vi an til å spare hele 350 000 kroner. Om vi ikke hadde kommet i kontakt med Enøk Total hadde vi ikke klart å foreta så store besparelser, sier teknisk leder ved Sørlandsbadet, Børge Sundnes.

Sørlandsbadet har rundt 200 000 besøkende hvert år.

Børge Sundnes.

Små investeringer – store gevinster

Sørlandsbadet har med små investeringer redusert sitt strømforbruk til oppvarming av bygg, bassenger og tappevann fra 850 000 kwh forbruk i 2013 til 505 000 i 2015 i år ligger det ann til å bli under 500 000 kwh

– Det tilsvarer over 300 000 kwh i året, eller rundt 40 prosent reduksjon av våre strømutgifter, tilføyer Sundnes.

I følge energirådgiver og daglig leder for Enøk Total, Rune Rosseland, har Sørlandsbadet faktisk store muligheter til å komme betydelig lenger ned i forbruk ved investeringer i varme- pumper.

– Vi har allerede investert i en varmepumpe, men for oss er det nå aktuelt å investere i flere småpumper, som varmer opp hvert enkelt av tre av våre fire bassenger, sier Børge Sundnes

I både 2015 og 2016 sparte vi over 300 000 kroner

Var nedprioritert satsingsområde

Siden badeopplevelsen var hovedfokus til Sørlandsbadet, ble energitiltak ikke prioritert de første årene.

  • Derfor var det gunstig for oss at vi kom i kontakt med Enøk Total, innskyter Børge.
  • Bare det å få en bedre miljøprofil ved å innføre strømsparende tiltak, er viktig for oss, sier daglig leder for Sørlandsbadet, Atle Homme.Sørlandsbadet ble etablert i 2007, og tok strømgrep i 2013, etter et møte med Enøk Total.

– De var nok noe skeptiske helt i starten av samtalene vi hadde, men vi fikk dem til å tro på opplegget vårt. Tilliten de viste oss, og de påfølgende energisparende tiltakene har de blitt belønnet for med betraktelig lavere strømutgifter, sier daglig leder for Enøk Total, Rune Rosseland.

Uten Enøk Total ville vi ikke klart å foreta så store besparelser
Børge Sundnes, teknisk leder, og Atle Homme, daglig leder ved Sørlandsbadet.

Bruker 400 000 kwh mindre årlig

Sørlandsbadet har faktisk redusert sitt totale energiforbruk årlig med over 400 000 kwh. Dette kun ved å etablere gode rutiner for overvåkning av energiforbruket.

I 2016 ble de omtalt i Tekniske Nyheter, for sitt energiøkonomiserende arbeid. De har også vært nominert to år på rad til Agder Energis energipris.

Les mer her

– Vi regulerer manuelt på deler av anlegget kontinuerlig, sier Børge Sundnes, som har en fordel som energiansvarlig på huset, ved å være utdannet innen elektro- og automasjon.

Dette er gjort på Sørlandsbadet

Etablert energimålere på ulike varmekurser som visualiseres i EOS-systemet.
Behovsregulering.
Innregulering og optimalisering av SD-anlegg og automatikk for ventilasjon, badeteknikk og oppvarming.
Redusere forbruk utenfor åpningstider.
Luft til vann-varmepumpe montert.