Det er mulig å spare betydelig beløp på å ta kontroll på fjernvarmen.

Enøk Total har gjennom 15 år opparbeidet seg dybdekompetanse rundt energibesparelser i fjernvarmeanlegg ,og vannbårne varmesystemer. Vi ser resultater fra 25 % til over 90 % i de ca. 35 installasjonene vi har arbeidet med, og med en gjennomsnittlig reduksjon på ca 45 %. 

Vi opplever ofte at kunder trenger råd i forbindelse med forhandlinger med fjernvarmeselskapet ift tekniske og avtalemessige vurderinger, så vel som planlegging og gjennomføring av energibesparende tiltak. 

Det viktigste er kanskje at vi også tilbyr drift og overvåking av anleggene,noe som er en vesentlig suksessfaktor for å spare energi.

I forbindelse med energieffektivisering av fjernvarme reduseres både effektopper og energiforbruk, og dermed påvirkes også nettleiekostnader betydelig.

Det mange også glemmer er at fjernvarme har betydelige CO2 utslipp gjennom forbrenningsprosesser, og at andelen fossil brensel ofte er er betydelig. 

Ønsker du at vi skal ta en sjekk av ditt fjernvarmeanlegg / fjernkjøleanlegg , og se på hvor store besparelser som er mulig for dere så tar vi gjerne en prat. 

Kontakt oss via kontaktskjema på www.enoktotal.no