Ved å ta kontroll på fjernvarmen er det mulig å gjøre store besparelser. Enøk Total har gjennom 15 år opparbeidet en dybdekompetanse rundt energibesparelser i fjernvarme og vannbårne varmesystemer. I de 35 installasjonene vi har gjort, har vi redusert forbruket med 35% til 95%, med et snitt på 45 % reduksjon ved å gjøre energieffektive tiltak.

I forbindelse med energieffektivisering av fjernvarme reduseres både effektopper og energiforbruk, og dermed påvirkes også nettleiekostnader betydelig. Det mange også glemmer er at fjernvarme har betydelige CO2 utslipp gjennom forbrenningsprosesser, og at andelen fossil brensel ofte er er betydelig. Det er derfor viktig å merke seg at slike besparelser ikke bare har økonomiske fordeler, men også bidrar til en mer bærekraftig og energieffektiv drift.

Ved å velge kostnadseffektive og miljøvennlige alternativer kan man redusere avhengigheten av dyre og ikke-fornybare energikilder.

Her er noen typiske ting vi vurderer i fjernvarme prosjekter:

Reduksjon:

 • Redusere varmetap ved behovstyring av pumper og temperatur på vann som sirkulere, skille oppvarming og tappevann og teknisk isolering.
 • Funksjonskontroll og nødvendig oppgradering av energisentral og ventilasjonsanlegg


Konvertering:

 • Varmepumpeløsninger som supplement til fjernvarme


Drift:

 • Målerstruktur og visualisering av forbruk gjennom EnergyManager
 • Aktiv drift, energiledelse, utnytte sesonger, oppdage avvik, rette avvik funnet i målerstrukturen
 • Avregning pr boenhet/ leietaker for å øke bevissthet, fører til mer forsiktighet


Økonomi:

 • 35-95% lavere energiforbruk
 • Vurdere akkumuleringskapasitet, reduserer effekttopper
 • Vurdering av fjernvarmevilkår og tariffer


Noen av fordelene ved å få et mer energieffektivt bygg:

 • Reduserte energikostnader
 • Mer miljøvennlig bygg
 • Bedre komfort og inneklima
 • Økt verdi på eiendommen
 • Med stadig strengere energireguleringer er energieffektive bygg bedre rustet for kommende krav
 • Økonomisk støtte fra Enova til kartlegging og tiltak
 • Bedre omdømme mot leietakere, utviklere og brukere


Ønsker du en gjennomgang av ditt anlegg for å finne besparelsene som kan gjøres? Send inn kontaktskjema eller kontakt Geir Dyregrov på tlf. 913 83 364, epost geir@enoktotal.no