Nøsted Kjetting AS i Mandal har redusert energiutgiftene ved fabrikken med 50 prosent i året. Fabrikksjef Bjørge Reiersen gir Enøk Total æren for dette.

– Utfordringen for oss frem til vi iverksatte disse tiltakene, var manglende fokus på energibruk i alle prosesser av fabrikkdriften. Både når vi designer og installerer utstyr og i produksjonen. For oss var det på tide å fokusere på miljø- og energibruk. Samarbeidet med Enøk Total har vært både gøy, lærerikt og avgjørende for å redusere energiforbruket. Resultatet har blitt store gevinster for miljø og bedrift, forteller Reiersen.

Nøsted Kjetting AS er en tradisjonell industribedrift som produserer kjetting og komponenter til markeder innenfor offshore-, skog- og landbruk, transportnæring og fiskeriindustri.

Fabrikksjef Bjørge Reiersen ved Nøsted Kjetting.

Analysene overbeviste

Energitiltakene hos virksomheten sammenfalt med en tung nyinvestering som ble planlagt i 2013. Da fikk Nøsted Kjetting AS hjelp av Enøk Total til å gå gjennom energieffektiviteten. Samtidig ble det sett på hvordan man kunne effektivisere.

– De hjalp oss med både forbedring av utstyr og å utforme en ENOVA-søknad. Slik fikk vi en engangsstøtte på 12 millioner kroner, sier Bjørge Reiersen.

Selv om Reiersen innrømmer de først var usikre på hvordan energi-investeringen ville tilbakebetale seg, ble de presentert grundige analyser som overbeviste.

– Vi så en risiko i dette, men Enøk Total hjalp oss med analysene i forkant, med søknaden til Enova og med fokuset i etterkant, sier han.

Raskt tilbakebetalte investeringer

Fabrikksjefen sier Enøk-tiltakene tilbakebetalte seg selv i løpet av rundt to til tre år. Noen så raskt som innen 6 måneder.

– Målet vårt var å øke produksjonen, og samtidig bruke mindre strøm. I de nye anleggene er energiforbruket nå 50 prosent mindre enn da vi investerte i disse tiltakene. Vi sparer nok opp mot 2 millioner kilowattime i året nå. Samarbeidet fortsetter, og vi følges opp for å holde en god oversikt med energiforbruket vårt, sier Bjørge Reiersen.

Nøsted Kjetting benytter seg også av Energy Managers software for å analysere og organisere energi-arbeidet ved bedriften.

– Vi har mange hundre forskjellige enheter i produksjonen som bruker energi, og forbruket der er satt i system gjennom softwaren Energy Manager. Det analyseres og måles fra time til time, sier han.

Bedriftens kostnadsbase senkes for ikke kun en måned eller et år, men også inn i fremtiden

Skaper akkumulasjon av verdier

Reiersen understreker at energieffektivisering akkumulerer verdier fra første stund. Besparelsene er til stede med en gang.

– Bedriftens kostnadsbase senkes for ikke kun en måned eller et år, men også inn i fremtiden. Det er en langsiktig, god investering, sier han.

I tillegg til energigevinsten gjør fokuset på energibruk at det spares penger på andre ressurskrevende instanser.

– Vi sparer nå penger på vedlikeholdsutgifter. Har en bedrift kontroll på energiforbruket får man kontroll på driftstiden, slitasje og man reduserer investeringsutgiftene. Man må kanskje kjøpe nye maskiner, men slipper utgiftene til en ny trafo, forteller Bjørge Reiersen.

Dette er gjort ved Nøsted Kjetting

Enøk Total har bidratt med rådgivning, målerstrukturer, EOS-systemer og programmet Energy Manager for energiledelse. Enøk Totals søsterselskap har utviklet software-programmet sammen med nettopp Nøsted Kjetting og flere aktører.
Enøk Total utformet søknaden til Enova, som utløste 12 millioner kroner i støtte til energisparende tiltak. Bedriften kuttet og gjorde om flere trinn i prosessen for høyfast kjetting-produksjon.