Den tradisjonsrike mandalsbedriften Nøsted & har bokstavelig talt tatt tak, og i samarbeid med oss i ENØK Total AS skapes det nå verdier ut av det som i utgangspunktet er nullområder.

Sett fra oven får man et inntrykk av dimensjonene til solkraftanegget som monteres på taket til Nøsted & sitt industribygg på Jåbekk.

Nøsted & realiserer betydelige verdier ved å ta i bruk sine store takflater til strømproduksjon. Takene ligger jo der, og har sin åpenbare beskyttende funksjon. Men de utgjør også en potensiell verdi knyttet til grønn kraftproduksjon. I utgangspunktet «verdiløse» tak har nå fått en helt annen aktiva. Takket være solkraft og samarbeidet med ENØK Total AS.

2 millioner kWh

I tillegg til innovativ energiledelse omfatter avtalen som ENØK Total AS har inngått med Nøsted & et solanlegg på til sammen 2,2 millioner kWp installert effekt. kWp betyr kilowattpeak. Altså det maksimale som et solcelleanlegg kan levere med «full tilgjengelig solkraft». Dette ambisiøse sol-prosjektet har en samlet kapasitet på nærmere 2 millioner kilowattimer (kWh) årlig kraftproduksjon.

Dersom man tar utgangspunkt i at en normal husholdning har et årsforbruk av strøm på ca. 20 000 kWh, betyr det at solkraftanlegget til Nøsted & teoretisk kan forsyne nærmere 100 husstander med strøm.


En fjerdedel av forbruket

Kjettingkonsernet Nøsted & har et samlet normalt årsforbruk av strøm på sju millioner kilowattimer på sine norske produksjonsanlegg. Solcelle-riggene de nå har investert i på sine tre bygg har med andre ord kapasitet til å dekke inn mer enn en fjerdedel av dette forbruket.

Chief financial officer i Nøsted-konsernet, Fredrik von Zernichow.
Selv med en strømpris på én krone kilowattimen er det enkelt å regne hjem denne investeringen, sier chief financial officer i Nøsted-konsernet, Fredrik von Zernichow.

– Hvor lang tid tar det anslagsvis før denne investeringen er tjent inn? 

Legger vi til grunn en strømpris på 1,5 kroner kilowattimen, viser våre beregninger at vi vil tilbakebetale denne investeringen innen seks år, sier von Zernichow.

Du kan sette mange merkelapper på satsningen til Nøsted &. Dette er grønt skifte i praksis. Det er energiøkonomisering og bedriftsøkonomisk gunstig. Det er samfunnsnyttig og framtidsrettet innovasjon. I tillegg er den ikke så rent lite spektakulær. I alle fall sett fra oven.

Ved de tre Nøsted-anleggene som nå utstyres med «solcelle-tak» drives det ikke bare produksjon av kjente og anerkjente kjettingprodukter til så vel maritime som landbaserte virksomheter, både til det norske og internasjonale markedet, men også omfattende produktutvikling, samt laboratorie- og forskningsvirksomhet. I tillegg har Nøsted & en større produksjonsbedrift i Litauen.

Energipositive bedrifter 

– Vi ønsker å skille oss ut ved nettopp å tilby solceller i kombinasjon med øvrige energisparetjenester, sånn som dette samarbeidet med Nøsted &. Med å investere i solceller i kombinasjon med andre enøktiltak og aktiv drift, ser vi at flere bedrifter faktisk blir energipositive. Det vil si at de produserer flere kilowattimer målt over året enn de selv bruker, sier daglig leder i ENØK Total AS, Rune Rosseland.