Reduser energiforbruket og klimautslipp inntil 50 prosent – uten kontantutlegg og med lønnsomhetsgaranti!

Bakgrunn

Enøk Total har tilbudt bærekraftige løsninger til sine kunder i en årrekke, og er i front for å redusere
CO2-utslipp, avlaste kraftnettet og redusere kundenes energikostnader betydelig.

Vi tar et helhetlig ansvar for kundens energisparing gjennom effektiv bygg- og anleggsdrift.
Vår tekniske spisskompetanse sørger for aktiv energiledelse, overvåking og drift og lukking av avvik.

Enøk Total AS sitter på betydelig kompetanse og solide resultater gjennom 20 års erfaring fra næringsliv,
industri, retail og offentlige bygg.

Vi tilbyr

• Spisskompetanse og 20 års erfaring innen reduksjon av fjernvarme, strømforbruk og kostnader
• Planlegging og implementering av effektive sparetiltak som reduserer energi og effekttopper
markant (15-70%)
• Styresystemer for behovsstyring og overvåking av tekniske anlegg
• Energimålere og system for overvåking (Energy Manager)
• Typiske tiltak og systemer vi gjør tiltak rundt:
- Varmepumper
- Isolering
- Vannbåren varme
- Belysningsanlegg
- Ventilasjon
- Klimakjøling
- Matkjøling
- Fjernvarme
- Industriprosesser
- Trykkluft
- Snøsmelteanlegg
- Inneklimasensorikk
- Solenergi

• Oppkopling og aktiv energiledelse fra vårt driftssenter Energivakta som kontinuerlig overvåker
og optimaliserer ditt fjernvarmesystem ut fra sesong og behov. Herunder utnytter sesongskifter,
friperioder, røde dager, ferier mm.

• Månedlig rapportering på resultater, besparelser, CO2-utslipp mm

• Synliggjøre kundens bidrag til det grønne skiftet

• Bistand dersom det oppstår overforbruk, tekniske feil eller liknende.
Kontinuerlig avvikslukking er en viktig suksessfaktor


Alternative finansieringsmodeller og vilkår

Alt 1: Avbetaling - Leasing
med lønnsomhetsgaranti

Investeringer betales ned over strømfaktura eller egen faktura (leasingavtale etableres)

Overskuddet som overstiger Leasing kosten
i avtaleperioden deles likt mellom kunden og
til leverandøren for å dekke faste tjenester, programvarelisenser og datalagring.

Etter avtaleperioden er Kundens andel
av besparelsen 75 prosent, og tjeneste-leverandørens andel 25 prosent

Ishavskraft garanterer at leasingkostnaden minimum dekkes av oppnådd besparelse
i perioden.


Alt 2: Egenfinansiert 
med lønnsomhetsgaranti

Kunden betaler ut investeringen etter en av følgende modeller

Kunden beholder 75 prosent av besparelsen,
25 prosent går til å dekke faste tjenester, lisenser og datalagring i driftsfasen

Ishavskraft garanterer at kundens finansieringskostnader minimum dekkes
av oppnådd besparelse i perioden


Felles for begge modeller

Avtalens varighet bestemmer ambisjonen og hvor mye som kan investeres

4 år Basic ambisjon (15-20% sparemål)

8 år Medium ambisjon (20-35% sparemål)

12 år Ambisiøs ambisjon (35-70% sparemål)

Tjenester og produkter som inngår i driftsfasen

Aktiv fjernstyring, driftsovervåking, optimalisering, feilsøking, lukking av overforbruk i dialog med kunden

Månedlig rapportering av energi, utslipp og verdi mm

Programmet Energy Manager til kundens rådighet (EOS)

Programvare lisenser, datalagring mm