Hvert år fremover vil arbeidsinkluderingsbedriften Varodd i Kristiansand kutte energiforbruket med 49 prosent. Varodd forbruker nå 1 260 000 kilowattimer mindre i året, ned fra 3 millioner kilowattimer. Energieffektiviseringen kuttet i tillegg deres CO2-utslipp i 2020 med 240 tonn.

Varodd i Kristiansand inngikk i 2019 en 8-årig driftsavtale med Enøk Total. Avtalen inkluderer montering av nødvendig utstyr, finjustering, oppfølging og fjernstyring av anlegg.  Han sier Enøk Total gjorde det enkelt for dem å sette i gang med energibesparelser.

- Siden de er totalleverandører, trengte vi ikke å leie inn en ekstern prosjektleder for å gi oss oversikt og trygghet. Selv har jeg lenge vært interessert i energieffektivisering, og var klar over at det kunne gi økonomiske besparelser. Hvordan optimal effektivisering faktisk foregår visste jeg derimot lite om. Vi har ingen egne spesialister på energitiltak, og mange fagfelt må involveres for å gjøre en god jobb, sier Tor Arve Monan, administrerende direktør for Varodd.

Garanterer alltid energibesparelser for kundene

Varodd har et bruttoareal på 12 000 kvadratmeter, og før tiltak hadde de et årsforbruk på 3 millioner kilowattimer. Monan sier det var spenstig gjort av Enøk Total å tilby dem en «no cure - no pay»-avtale, som vil si at bedriften ikke betaler noe om energieffektiviseringen ikke fungerer. Han sier daglig leder for Enøk Total, Rune Rosseland, forklarte i detalj  hvordan de kunne hjelpe Varodd. 

- Rune var overbevisende og tillitvekkende.  Det var tydelig at selskapet var trygge nok på sine kunnskaper til å gi kunder slike garantier, sier Tor Arve Monan.

Etter tiltakene kan Varodd nå tilpasse energiforbruket til aktiviteten i bygget, og energikuttene er også miljøvennlige. I 2020 reduserte de CO2-utslipp med 240 tonn.

-  Samarbeidet med Enøk Total har gitt meg noen aha-opplevelser på energieffektivisering. Nå har jeg fått opp øynene for betydningen av riktig styring av energikrevende utstyr, sier han.

Tiltak gir besparelser med en gang

Rune Rosseland forteller investeringene til Varodd startet å betale seg tilbake fra første stund. Energieffektivisering gir nemlig redusert kilowattforbruk fra øyeblikket finjusteringen settes i gang. 

- Vi har nådd målet om å redusere årsforbruket med 45 prosent, og har nå i stedet fått til 49 prosent reduksjon. Fjernvarmekostnadene alene vil reduseres med hele 90 prosent årlig. Måten vi angriper dette på gir også betydelige reduksjoner i effekttoppene. Effekttoppene blir stadig mer kostbare, sier han.


RASK EFFEKT: Daglig leder for Enøk Total, Rune Rosseland, sier alle energieffektiviseringstiltak betaler seg tilbake fra de settes i gang. - Mange synes det nesten er for godt til å være sant, men det er helt reelt, sier han.

Som oftest er det mye å hente på energibesparelser fra fjernvarme- og fjernkjøling: Fra 30 til 70 prosent reduksjon i energiforbruket, sier han.

- Selve driftsavtalen er basert på «no cure-no pay». Vi ser at det er bra å ha felles insentiver som motiverer til energisparende tiltak. Drifting i etterkant er en svært avgjørende faktor for suksess med energieffektivisering, sier han.

Varodd

Varodd er en arbeidsinkluderingsbedrift etablert i 1961 (aksjeselskap med eiere fra offentlig og privat sektor).
Varodd eier i tillegg arbeidsinkluderingsbedriften Mindus , som har produksjon i Mandal og Marnardal.
Varodds største eiere er Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune, Vennesla kommune, Sparebanken Sør og Nasjonalforeningen for folkehelsen.
Gjennom målrettet oppfølging av hver enkelt, avklares, kvalifiseres og formidles jobbsøkere i regi av NAV til arbeidsgivere i Kristiansandsområdet.