Arbeidsinkluderingsbedriften Mindus i Mandal vil hvert år redusere energiforbruket med 50 prosent. Fabrikken deres i Marnardal vil få til 42 prosent reduksjon årlig. Energieffektiviseringen fikk ned CO2-utslippene i 2020 med totalt 40 tonn.

Totalt sparer Mindus 180 000 kilowattimer årlig. Mindus har fililaler i Mandal og Marnardal, og inngikk i 2019 en 8-årig driftsavtale med Enøk Total. Mindus eies av Varodd i Kristiansand, som har inngått samme type driftsavtale. Driftsavtalen inkluderer montering av nødvendig utstyr, finjustering, oppfølging og fjernstyring av anlegg.

LOKALER I MANDAL OG MARNARDAL: Mindus har produksjon i Mandal og i Marnardal. Dette er filialen i Mandal.

Merket effekten raskt

Etter kun 6 måneder med energisparende tiltak sparte Mindus allerede betydelige beløp på energieffektiviseringen. Daglig leder for Mindus i Mandal, Ronny Erhart Olsen, sier de inngikk en avtale med Enøk Total for å bli en enda grønnere bedrift. 

- Vi så allerede da de positive resultatene ganske tydelig på vårt forbruk. Mindus hadde før tiltakene et såpass høyt strømforbruk, at vi så muligheter for å spare en del på denne utgiftsposten, sier han.


ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER BLE INSTALLERT: Installering og finjustering av varmpepumper var blant energieffektiviseringstiltakene som ble gjort både hos Mindus og hos eierbedriften Varodd. Her ser vi (f.v.) Ronny Erhart Olsen, daglig leder for Mindus og

Både hos Mindus og hos Varodd har tiltakene gitt en gunstig bieffekt, forteller han.

- Nå har vi fått mye bedre arbeidslys, etter at den gamle armaturen ble byttet ut med moderne LED-belysning, sier Erhart Olsen.

Visste ikke at sparemulighetene var så store

Han forteller at Enøk Total forespeilte Mindus svært god innsparing på energiforbruket ved oppstart av prosjektet. 

- Men resultatene i dag viser at de så et potensiale som ikke vi så. Energiprosjektet har klart innfridd våre forventninger til innsparinger, sier Ronny Erhart Olsen. 

De fikk som sin eierbedrift Varodd, mulighet til en «no cure – no pay»-garanti, som innebar at energieffektiviseringen ikke ville koste noe om det ikke ble besparelser.


Fikk til større kutt enn forventet

Daglig leder for Enøk Total, Rune Rosseland, forteller at daglig leder Ronny Erhart Olsen var interessert i og positiv til energieffektivisering fra første stund. 

- Samtidig var han naturlig nok opptatt av om hvor sikre vi var på besparelsene. Da ble vi enige om at vi deler risikoen for besparelsene. Vi ser at det er en faktor mange setter pris, og noe vi alltid lover våre kunder som inngår en driftsavtale med oss. Prosjektet og samarbeidet med Mindus fungerer perfekt, og besparelsene ble større enn antatt, sier Rosseland.

Arbeidsinkluderingsbedriften Mindus har produksjon i Mandal og Marnardal, og er eid av Varodd i Kristiansand. Mindus har eksistert i mer enn 40 år.