Betongprodusent Contiga Sør AS sparer 2, 25 millioner kroner hvert år på energi- effektiviseringstiltak i sine fabrikker i Mandal og Marnardal.

Et foredrag i 2013 holdt av Enøk Total, motiverte betongelementprodusenten til å investere i energisparende tiltak.

Sparte mer enn forventet

Contiga Sør (tidligere Nor Element), investerte da rundt 4 millioner kroner, men sparer nå en årlig sum på rundt 2, 25 millioner kroner.

– I samarbeid med Enøk Total, foretok vi en vurdering av hvor det var størst potensiale for energisparing. Jeg er svært fornøyd med effekten av det som ble gjort, og vi kunne ikke fått dette til uten den solide faglige bistanden vi fikk fra dem, sier regionsjef for Contiga Sør, Johannes Tofte.

Resultatene hos Contiga Sør har også overgått det Enøk Total så for seg i de første analysene.

– Vi antydet 50 prosent reduksjon i energiutgifter, men resultatet har blitt henholdsvis 64 og 68 prosent reduksjon i Marnardal og Mandal, forteller Rune Rosseland, daglig leder i Enøk Total i Mandal.

Får kontroll, sparer penger

Fabrikksjef Tommy Svensson, sier betongelement-bransjen ikke tidligere har vært kjent som de mest miljøbevisste aktørene i norsk og internasjonal sammenheng. Dette ønsket ledelsen å gjøre noe med, for å bygge omdømme, for å posisjonere seg mot konkurrentene og for å spare penger.

– Uten Enøk Total hadde vi ikke klart å oppnå så store energibesparelser. Rune Rosseland og Sem Ove Ueland har vært ekstremt viktige og dyktige bidragsytere i denne sammenheng. Investeringen har gitt oss større fortjeneste og større dekningsbidrag i bedriften. Ikke minst har vi blitt mer miljøvennlige, ved å fase ut oljekjeler med luft- til vann-varmepumper og elektrokjeler. I Marnardal bruker vi fortsatt noe fyringsolje, men bruken er mye mindre enn tidligere, sier Tommy Svensson.

Contiga Sør produserer betongelementer for industri og boliger. I Mandal produseres hulldekke (etasjeskiller). Trapper, balkonger, søyler og vegger i Marnardal.

Uten Enøk Total hadde vi ikke klart å oppnå så store energibesparelser

Ønsker miljøvennlige leverandører

Å kontinuerlig ha fokus på forbedring, er viktig for Contiga, ifølge Svensson.

– Vi sørger for å ligge et skritt foran konkurrentene på innovasjon og miljøbevissthet. Man vinner kontrakter på å være miljøbevisste, det er det ingen tvil om. Spesielt kommunene er spesielt opptatt av at de bruker aktører som produserer miljøvennlig, sier Tommy Svensson.

Han forteller flere virksomheter i bransjen sliter med tomme ordrebøker, mens Contigas er fullbookede 12 måneder frem i tid.

– Betongbransjen er en presset bransje, og driver ikke alltid like lønnsomt. De energisparende tiltakene vi gjorde gjennom Enøk Totals tjenester, er med på å hjelpe oss å vinne prosjekter, fordi vi er kostnadseffektive og miljøvennlige, sier han.

Vet for lite om effekten

– Har mange bedrifter for lite kunnskap om ENØK-tiltak, og mulighetene for store energibesparelser?

– Ja, det er jeg overbevist om. Selv for en bedrift som kun har bygg med kontorlokaler, kan ENØK-tiltak være gunstige. De energisparende tiltakene hos Contiga Sør er gjort i selve produksjonen, men også i våre kontorlokaler. Eksempelvis har ingen panelovner i kontorlokalene knapper, men styres automatisk. Tar noen opp et vindu når det er varmt, skrur varmen seg raskt ned, sier Svensson.

Enøk Total har fortsatt en fast rolle hos Contiga, med energioppfølging og overvåkning av den nye teknikken. Slik sikres fortsatt gode resultater, og måleutstyret tunes optimalt inn.

– Enøk Total har driftsrollen helt eller delvis i etterkant av prosjekter, med synliggjøring av lønnsomhet, miljøeffekt og rapportering til Enova, tilføyer Rune Rosseland.

Dette er gjort på Contiga Gismerøya

Energimålere og system for energioppfølging.
Innført energiledelse og ukentlig oppfølging/ aktiv drift.
Etablert styresystem for automatisert behovsstyring av tekniske anlegg (SD-anlegg).
Optimalisert trykkluft.
Faset ut oljekjeler med dårlig virkningsgrad.
Etablert varmepumper luft/vann.
Etablert system for vannbåren varme i haller, med fyring fra varmepumper/elektrokjeler.
Behovsstyrt ventilasjon.
Optimalisering av varmeenergi i støpebanene for hulldekker/etasjeskiller (Måling og bedre styring).