Vi utvider vår avdeling på Østlandet med ny prosjektleder. Hans Møller og Enøk Engineering blir en del av Enøk Total AS.

Hans har mange års erfaring innen energirådgivning og prosjektledelse i industri, næringsbygg og borettslag, samt utvikling og ledelse av offentlige enøk industriprogrammer. Han kjenner energibransjen godt og vil lede eksisterende og nye prosjekter på Østlandet. Dette vil bidra til å øke vår kapasitet innen energimerking, energikartlegging, rapportering, enøk prosjekt og solcelle installasjoner. I tillegg er Hans spesialist innen vannbårne varmeanlegg og væske-/vann varmepumper. I Oslo har vi allerede Geir Dyregrov i rollen som salgssjef. Med Hans på laget og deres omfattende erfaring og dybdekunnskap innen energieffektivisering, er de perfekt posisjonert for å drive vår visjon og tjenester fremover i hovedstadsregionen, sier Rune Rosseland, daglig leder i Enøk Total.
Rune Rosseland, daglig leder i Enøk Total AS

I en tid med spennende utvikling innen energieffektivisering og med stadig flere energikrav for næringslivet, vil Enøk Total fortsette å assistere næringer, industri og offentlige aktører i å oppnå deres energi- og miljømål. Uavhengig av hvilke ambisjoner man har for å redusere energiforbruket, anbefaler vi våre kunder å ha en trinnvis tilnærming til energisparing. Har ditt bygg behov for å redusere energiforbruket og utslippene, ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi tar ansvar for alle fag og grensesnitt fra plan til ferdig igangkjørt anlegg. Kunden forholder seg til èn leverandør og ett garantipunkt.

Ønsker du å redusere kostander ved å få et energieffektivt bygg?

Kontakt oss for en energiprat?