Ved gjennomførelse av energikartlegging og Enova søknad til kartleggingsstøtte, gjennomfører vi energimerking uten ekstra kostnad.

For yrkesbygg med areal over 1000kvm skal det alltid være en gyldig energiattest, og det er obligatorisk ved salg eller utleie av yrkesbygg. Energimerket viser bygningens energistandard og hva bygget bruker i energi. Energiattesten er gyldig i 10år, forutsatt at det ikke gjøres endringer som ombygging eller bytte av tekniske systemer. Attesten må derfor fornyes hvert tiende år. For offentlige bygninger skal det foreligge attest hvor arealet er over 250kvm.

En energikartlegging koster normalt mellom 40.000-120.000kr, i tillegg kommer utgifter til energimerking (som er et krav for å søke til Enova). Enova dekker nå 50% av kostnadene til energikartlegging, så du betaler kun 20.000-60.000kr, avhengig av størrelsen på ditt bygg. Vi tar oss av søknaden til Enova og gjennomfører energikartleggingen, samt energimerker bygget uten ekstra kostnad.

Energikartleggingen identifiserer hvilke ENØK tiltak som er fornuftige for ditt behov. I kartleggingsprosessen har vi en helhetlig tilnærming basert på vår tverrfaglige ekspertise. Kartleggingsrapporten kan brukes som et grunnlag for søknad til Enova om tiltaksstøtte, dersom dere ønsker å gjennomføre energieffektive tiltak for å redusere forbruket. Fra Enova kan du få dekket inntil 30% (opptil 10 millioner) av investeringen.

Motta et uforpliktende tilbud

Motta et uforpliktende tilbud på energimerking, kartlegging og Enova søknad til kartleggingsstøtte. Fyll inn kontaktinformasjon eller ring oss på tlf. 38993033

Minst 75% av eksisterende bygninger er lite energieffektive

EUs grønne giv – The European Green Deal – er en omfattende strategi for grønn vekst som ble lagt frem av EU-kommisjonen i 2019. Den store ambisjonen er å gjøre EU klimanøytralt innen 2050. Dette forutsetter investeringer innen klima og miljø på tvers av politikkområder. Energieffektive bygg anses som avgjørende for å nå miljøambisjonene fordi bygg er den største energiforbrukeren i EU, og står for 40% av energiforbruket og 36% av CO2-utslippene. Konkrete investeringstiltak vil blant annet være isolasjon, kledning, varmepumper, solceller, oppgradering av lyskilder og varmepumper.