Etter sju års utvikling traff ENØK Total AS bokstavelig talt blink hos Forsvaret. Programvaren EnergyManager gikk til topps da landets desidert største eiendomsforvalter, Forsvarsbygg, skulle ha nytt system for energiledelse. Trolig et av de trangeste norske nåløyene å komme gjennom.

«Denne avtalen er en stor fjær i hatten for oss i Enøk Total og den desidert største avtalen som vårt datterselskap Energy Manager AS så langt har inngått. Kontrakten har stor betydning for lokale arbeidsplasser. Ikke minst er den også en viktig referanse for videre vekst og utvikling», sier daglig leder og gründer i ENØK Total AS, Rune Rosseland.
Bildet viser Forsvarets ledelsesbygg i Oslo, på Akershus festningsområde, hvor programvaren Energy Manager benyttes. Foto: Forsvaret.

Laget det selv

Utviklingen av energiledelsessystemet EnergyManager har pågått siden 2016, i tett samarbeid med Kristiansand kommune og Innovasjon Norge, samt en annen kjent mandalsbedrift, Nøsted &.

«Dette utviklingsarbeidet kom i stand da vi i ENØK Total savnet et godt verktøy for energiledelse, og i tillegg kunne konstatere at det vi var på jakt etter ikke fantes i markedet, verken i Norge eller i utlandet. Vi bestemte oss da for å konstruere det selv», smiler Rosseland, og får det til å høres enkelt ut.

Det som fantes før EnergyManager var ifølge Rosseland kun de relativt enkle og tradisjonelle systemene for energioppfølging, såkalte EOS-systemer.

«EnergyManager er et mer helhetlig system for energiledelse, og har mange flere moduler og muligheter enn et tradisjonelt EOS-system, som kun tilsvarer én av modulene i EnergyManager», utdyper Rune Rosseland.

At sju års utviklingsarbeid koster tid, er jo ganske åpenbart. Men det koster også krefter, kapital og tålmodig innsats. Å komponere EnergyManager har ikke vært noen «walk in the park». Nettopp derfor var anerkjennelsen ditto stor da Forsvarsbygg viste interesse for løsningen, og til slutt valgte å implementere den som sitt foretrukne system for energiledelse. Og det er ikke småtteri. I sin eiendomsportefølje har de tett på 13 000 bygg og anlegg med totalt 4,15 millioner kvadratmeter bygningsmasse. Inkludert i dette er 15 festningsanlegg, skyte- og øvingsfelt, flystasjoner for Forsvaret og militærleirer. Sistnevnte er nesten som småbyer å regne, med en rekke ulike bygningskategorier. Her er mannskapsforlegninger, kontoranlegg, idrettsbygg, messer, lagerbygg, verksted, kapell mm.

Brukervennlig

Olav Christoffer Breilid er fagansvarlig for energiledelse i Forsvarsbygg. Breilid karakteriserer EnergyManager som et system av veldig høy kvalitet.

«Forsvarssektoren har i mange år jobbet med energiledelse, og vi hadde et system for dette, men så nå behovet for å gå ut i markedet på nytt. I den anbudskonkurransen ble brukervennlighet vektet hele 70 prosent, og det var nettopp brukervennligheten som gjorde at valget til slutt falt på EnergyManager. Systemet oppleves som veldig intuitivt», sier Breilid.
Jarfjord grensestasjon i Kirkenes er del av Forsvarets bygningsmasse som tar i bruk EnergyManager, utviklet lengst sør i landet. Stasjonen ble bygget i 2016, og er den siste av to nye som er reist langs grensen til Russland. Foto: Forsvaret

Avtalen med Forsvarsbygg ble signert i oktober 2022. Litt symbolsk i det året Forsvarsbygg kunne markere sitt 20-årsjubileum. Dermed ble kontrakten med Energy Manager og ENØK Total på en måte en del av feiringen. I utgangspunktet er avtalen inngått for fire år, men med opsjon på forlengelse.

Et steg videre

«Dette er den største enkeltkontrakten vi har fått, og denne avtalen betyr selvsagt kolossalt mye for oss, også i anerkjennelse», sier Rolf Halvorsen, kundeansvarlig i ENØK Total AS og Energy Manager AS.
«Kontrakten med Forsvarsbygg viser at vi har tatt et stort steg videre og at vi nå er i stand til å konkurrere med de største i markedet», tilføyer Pål Berg, utviklingssjef i Energy Manager AS.

Men Forsvaret er langt fra alene om å benytte EnergyManager. Så langt er løsningen levert til et 60-tall kunder over hele landet, og interessen øker jevnt. Avtaler er inngått med flere industribedrifter, eiendomsaktører, badeland og kjeder – for å nevne noe. Systemet er blitt så populært og etterspurt at ENØK Total AS underveis opprettet et eget datterselskap, Energy Manager AS, til å forvalte løsningen og tilhørende kundeportefølje.

«Programvarer som EnergyManager kommer til å få stadig høyere fokus og nytteverdi ettersom måling og dokumentering blir mer og mer viktig. Eksempelvis koblet opp mot EUs taksonomi og ESG-rapportering, som investorer, banker og andre interessenter bruker for å vurdere og rangere en virksomhets evne til å ivareta klima, miljø, sosiale forhold og ansvarlig og etisk forretningsstyring, og om økonomiske aktiviteter er bærekraftige. Dette kommer til å påvirke alle virksomheter», sier Rolf Halvorsen.

Fleksibilitet og brukeropplevelse

«Hovedfokus er å gi sluttbrukere innsikt i hvor energien blir brukt, oppdage og lukke avvik, og se effekten av tiltak. For å ha kontroll på forbruk er det viktig å se energiutnyttelsen i en sammenheng, for eksempel sammen med verdier på inneklima. Energiledelse i EnergyManager omfatter i tillegg til energiovervåkning også administrasjon av prosjekter og innkjøp, og miljørapportering», forklarer Pål Berg og legger til at underveis i utviklingen av systemet har de særlig prioritert nettopp fleksibilitet og brukeropplevelse.
«Kontrakten med Forsvarsbygg vil løfte systemet ytterligere når vi ser på antall bygg, komponenter, sensorer og målere som er aktuelle å legge inn i EnergyManager. Noe som også kommer andre og mindre kunder til gode», sier Berg.

For selv om de høsten 2022, etter sju års innovativt arbeid, nådde en viktig milepæl med Forsvarsbygg-avtalen, har ikke ENØK Total og Energy Manager tenkt å hvile på laurbærene. De har klare ambisjoner og tanker om å videreutvikle systemet.

«Framover ser vi for oss en stadig tettere integrasjon med det fysiske bygget eller komponenten som overvåkes, med flere sensorer og målinger, samt ned til styring og kontroll. Målet med EnergyManager er fortsatt å være den mest moderne plattformen for energiledelse», sier utviklingssjef Pål Berg.

Dette er Energy Manager: 

 • Modulbasert helhetlig system for energi- og miljøledelse. Løsningen muliggjør å sette mål og budsjett for enkeltbygg eller en hel bygg-portefølje
 • Utviklet av energiledere for energiledere
 • Skalerbart, beregnet for både små og store virksomheter
 • Flerspråklig
 • Fleksibelt og kan tilpasses (generisk) ulike behov og bransjer, som bygg, offshore, skip, vindkraft, solkraft mv.
 • EOS-modul
 • Egen klima- og inneklimamodul
 • Alarmmodul og varsling ved avvik
 • Måling og varsling av blant annet vannforbruk, effekt, lokal energiproduksjon (eksempelvis sol), avfall, utslipp, karbondioksid (CO2), radon, fukt, temperatur, tekniske avvik mm
 • Leietager-modul
 • Mål- (KPI) og rapportmodul på ulike nivåer i organisasjonen
 • Årshjul-oppgaver
 • Utviklet i samsvar med ISO 50001 for energiledelse


Teknisk er EnergyManager bygget på Microsofts skyplattform Azure. Den er valgt på grunn av høy sikkerhet, robusthet og skalerbarhet. I tillegg er den utprøvd og velkjent.

«Målet med EnergyManager er fortsatt å være den mest moderne plattformen for energiledelse» Utviklingssjef Pål Berg