Tverrfaglig totalleverandør av tjenester og software innen energiledelse.


Vi har ekspertise på ulike energiformer og jobber dedikert med kundenes energiforbruk.

Rådgivning og analyse

Nøkkelferdige tiltak og prosjekter

EnergyManager software

Energivakta, drift og overvåking

Rapporteringstjenester ifm. energi, effekt, Co2 m.m.

Resultater

Energibesparelse totalt

Våre kunder sparte i 2020 over 105 millioner kroner i energikostnader.

Normal besparelse

Våre kunder reduserer normalt 30-70 % av sine energikostnader.

Utslippsreduksjon

Samlet redusert CO2 utslipp i 2020 var 22 000 tonn CO2.

Lønnsomhet

Tilbakebetalingstiden i prosjektene ligger i intervallet 2-7 år, oftest i området 3-5 år.

-25%
REMA 1000 Norge
-32%
LINDESNES KOMMUNE
-36%
KRISTIANSAND KOMMUNE
-50%
VARODD INDUSTRIER
-52%
AQUARAMA BADELAND
-66%
LAST & BUSS
-74%
CONTIGA MANDAL
Alle besparelser er beregnet ift aktuell kundes førforbruk / baseline

Alternative økonomiske modeller

Enøk Total har inngått et samarbeid med SR-Bank og tilbyr derfor ulike former for finansiering av grønne energitiltak. På denne måten kan kunden velge å la være å stille kapital og belaste egen likviditet om ønskelig. Vi tilbyr flere modeller.